Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Ekumeninė žinia spaudai dėl naujai įsikūrusios Krikščionių partijos pavadinimo naudojimo

2010 02 03

Žinia spaudai

Pastaruoju metu Lietuvos politinį gyvenimą papildė naujai įsikūrusi Krikščionių partija. Visuomeniniame, politiniame, viešajame gyvenime apstu įvairių įsikūrusių krikščioniškos minties bendrijų, organizacijų. Politiniame gyvenime jau daugelį metų veikia ir Krikščionių demokratų partija. Tuose pavadinimuose visuomet akcentuojama tam tikra religinė arba grynai politinė pozicija bei įvardijamas veikiančios organizacijos tapatumas. Tačiau kai naudojama grynai bendrinė krikščionio sąvoka suprantame, kad tai visuomet apeliuojama į religinę, o ne į politinę tapatybę.

Lietuvoje gyvenantiems ir Dievo Žodį skelbiantiems Tradicinių krikščioniškų religinių bendruomenių ir bendrijų nariams kelia didžiulį susirūpinimą, kuomet matome kaip neatsakingai ir nepagarbiai naudojamas mums visiems svarbus ir ypatingai reikšmingas, visą mūsų gyvenimo, veiklos, apsisprendimo ir minties kryptį nusakančio bei religinį tapatumą įtvirtinančio krikščionio termino naudojimas.

Kiekvienoje religinėje bendruomenėje krikščionys save identifikuoja ir įvardija kaip esmiškai priklausančius Kristui, kalba ir liudija savo religinių bendruomenių vadovų siuntimu, veikia Bažnyčios vardu ir Jos įgaliojimu. Istorija liudija kokia daugybė tikinčiųjų savo gyvybėmis sumokėjo už galimybę priklausyti Kristui ir savo gyvenimą derinti su Evangelijos Žinia.

Labai skaudu ir liūdna, kuomet šia tikrove kaip priedanga pasinaudoja tam tikros politinės minties grupelė žmonių, net nedrįstančių viešai išreikšti savo veiklos krypties, vertybių, aiškaus savęs identifikavimo Kristaus Asmens atžvilgiu, tikslų ir uždavinių. Toks naujos partijos pavadinimas ir neapibrėžtumas suteikia galimybę įnešti klaidingumo daugelio žmonių sąmonei bei sukelti nemenką sumaištį, o kartais ir išprovokuoti nereikalingą priešiškumą tam kas krikščioniška, pasmerkimą, pažeminimą, atmetimą ir net krikščionio persekiojimą.

Tikimės, kad ši naujai įsikūrusi politinė partija priims atsakingus sprendimus, bus drąsi atsisakyti šio pavadinimo ir atrasti kitą politinės minties pavadinimą bei partinį tapatumą Lietuvos politiniame gyvenime. Viliamės, kad atsakingai į šios partijos įregistravimą pažvelgs ir Lietuvos Teisingumo ministerija.

    Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
    Lietuvos Evangelikų liuteronų Bažnyčios Vyskupas Mindaugas Sabutis
    Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos Vadovas Metropolitas Chrizostomas
    Lietuvos Evangelikų Reformatų Unitas Lithuania Sinodo Generalinis superintendentas kunigas Rimas Mikalauskas
    Lietuvos Evangelikų Reformatų Bažnyčios vardu Generalinis superintendentas kunigas Algimantas Kvedaravičius