Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų priėmimo


2007 07 10

Lietuvių tautos šviesuoliai ir Bažnyčia Lietuvoje jau antrą šimtmetį ryžtingai grumiasi su žmogų, visuomenę ir valstybę griaunančia alkoholizmo piktžaizde. Todėl norime išreikšti pritarimą ir dėkingumą Seimo nariams, inicijavusiems bei palaikiusiems Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, ir Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, kuris išgirdęs savo sąžinės balsą bei visuomenės nuomonę pasirašė šį didelės svarbos dokumentą. Bene pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo valstybė žengė ryžtingą žingsnį didžiojo Ganytojo ir Švietėjo Motiejaus Valančiaus pramintu keliu, anuo metu vedusiu į sąmoningos bei moralios visuomenės kūrimą ir šiandien lygiai aktualiu. Norime tikėti, kad pagaliau bus pereita prie tautos blaivinimo sistemiškos politikos, neapsiribota vien reklamos ribojimu ir prekiautojų atsakomybės didinimu. Linkime Seimui ir visiems valstybės vadovams artimiausiu metu imtis kitų teisės aktų, švietimo, prevencijos, grąžinimo į normalų gyvenimą programų, kurios leistų mūsų žmonėms, o pirmiausia jaunajai kartai suvokti alkoholio žalą, įsisąmoninti, kad yra daugybė asmenybės nežlugdančių, prasmingų bendravimo, atsipalaidavimo, linksminimosi būdų. Meldžiame Dievo palaimos visiems, kurie nesikrato atsakomybės už bendrąjį gėrį, atlaiko suinteresuotųjų alkoholio prekyba spaudimą ir svarbiais politikų apsisprendimo momentais garsiai prabyla akis išverkusių motinų vardu.


Vilniaus Arkivyskupas Kardinolas
Audrys Juozas BAČKIS
Kauno Arkivyskupas
Sigitas TAMKEVIČIUS