Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 10 01. LVKS informacija. Vilniuje prasidedanti Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja – aiškus ženklas, kad Europa auga ir plečiasi ne tik politiškai bei ekonomiškai

Spalio 1 d., trečiadienis (Vilnius). Ketvirtadienį Vilniuje prasideda Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae – CCEE) plenarinė asamblėja, kurioje dalyvaus 13 kardinolų ir 24 arkivyskupai bei vyskupai iš visos Europos. Plenarinės asamblėjos posėdžiai vyks Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje 2003 m. spalio 2 – 5 dienomis.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiuose dalyvauja visų 34 Europos Vyskupų Konferencijų Pirmininkai arba jų atstovai, svarstantys visam žemynui svarbius klausimus, problemas ir galimus Bažnyčios atliepus į naujai iškylančius iššūkius.

Šiais metais, ruošiantis naujų valstybių įsiliejimui į Europos Sąjungą, Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio kvietimu plenarinį posėdį buvo nutarta surengti Vilniuje.

Jau šiandien į Lietuvą atvykusi pirmoji aukštų Katalikų Bažnyčios hierarchų grupė ketvirtadienį ryte aplankys Kryžių kalną (Šiaulių raj.) ir šalia jo esančiame pranciškonų vienuolyno koplyčioje švęs Eucharistiją.

Likusieji Europos kardinolai ir vyskupai į Vilnių atvyks ketvirtadienį. Ketvirtadienį po pietų Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje įvyks Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos atidarymo liturgija ir pirmasis posėdis.

Į Lietuvą susirinkę Europos kardinolai ir vyskupai diskutuos apie socialinius, politinius ir tarptautinius procesus Europoje: apie Europos ir kitų žemynų santykius, apie Europos Sąjungos plėtrą, apie Europos Sąjungos Konstitucijos projektą. Plenarinio posėdžio dalyviai aptars Bažnyčios galimybes aktyviai prisidėti prie pasaulinių ir ypač Europoje vykstančių pokyčių.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinis posėdis vyks tuo pačiu metu, kaip ir spalio 4 dieną Romoje prasidėsianti Tarpvyriausybinė konferencija, kurioje dalyvaus daugelio valstybių ir vyriausybių vadovai. Pasak Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos sekretoriato pasaulinei žiniasklaidai išplatinto pranešimo spaudai, - “Šių dviejų konferencijų surengimas vienu metu skirtingose vietose – tai aiškus ženklas, kad Europa auga ir plečiasi ne tik politiškai bei ekonomiškai. Prie šio proceso prisideda daugybė kitose srityse dirbančių, kultūra, religija, švietimu ir mokslu bei kitomis sritimis besirūpinančių asmenų ir centrų“.

Vilniuje vyksiančiuose Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiuose bus diskutuojama ir apie naujosios Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projektą bei krikščioniškųjų šaknų paminėjimą šioje, visiems europiečiams svarbioje, sutartyje.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos posėdžiai baigsis 2003 m. spalio 5 dieną, sekmadienį, 10 val. visų vyskupų koncelebruojamomis Šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Šią liturgiją tiesiogiai transliuos nacionalinė Lietuvos Televizija.

2003 m. spalio 3 d., penktadienį, 12:30 val. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325, Vilnius) bus surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvaus Europos Vyskupų Konferencijos Tarybai vadovaujantys Coira (Šveicarija) vyskupas Mons. Amédée Grab, Anglijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kardinolas Cormac Murphy O’Connor, Kroatijos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Josip Bozanic ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt