Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK žinia spaudai (2013-04-05)

2013-04-05

Šiandien Popiežius Pranciškus priėmė kardinolo A. J. Bačkio atsistatydinimą, kuris buvo įteiktas pagal kanonų teisės nuostatus, jam sulaukus 75 metų amžiaus, ir nauju Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu paskyrė vyskupą Gintarą Grušą.

Kardinolas paskirtas Arkivyskupijos administratorium iki tos dienos, kai įvyks naujo arkivyskupo ingresas.

Arkivyskupas Grušas pradės vykdyti naujas pareigas su iškilmingomis ingreso Šv. Mišiomis, kurios įvyks Šv. Jurgio, Vilniaus arkivyskupijos globėjo šventėje, balandžio 23 d., 12 val. Vilniaus Arkikatedroje.

Pridedami Arkivyskupo nominato biografiniai duomenys bei pareiškimas paskyrimo proga.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas