Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 10 02. LVKS informacija. Darbą Vilniuje pradėjo Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja

Spalio 2 d., ketvirtadienis (Vilnius). Ketvirtadienį į Vilnių susirinkę Katalikų Bažnyčios kardinolai ir vyskupai pradėjo iki sekmadienio vyksiančius Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (EVKT) plenarinės asamblėjos posėdžius.

Iškilmingas EVKT plenarinės sesijos atidarymas prasidėjo Vakarine Dievo Tautos liturgijos malda, kuriai vadovavo EVKT vicepirmininkas kardinolas Cormac Murphy O’Connor.

Po Vakarinės maldos kardinolai ir vyskupai susirinko į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos konferencijų salę, kuri šiomis dienomis tapo pagrindine svarbiausių Katalikų Bažnyčios hierarchų diskusijų ir posėdžių vieta.

Posėdžiui vadovavęs Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos pirmininkas vyskupas monsinjoras Amédée Grab pasveikino visus, į Vilnių atvykusius Vyskupų Konferencijų iš visos Europos atstovus ir palinkėjo jiems vaisingo darbo ir Šventosios Dvasios globos. Kalbėdamas į plenarinę asamblėją susirinkusiems kardinolams ir vyskupams EVKT pirmininkas prisiminė artėjantį popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato 25-metį ir priminė Šventojo Tėvo mintis apie Europą ir naująją Europos evangelizaciją.

Monsinjoras Amédée Grab Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje posėdžiaujantiems Katalikų Bažnyčios hierarchams iš visos Europos pristatė numatomą posėdžių programą ir pagrindines temas, kurias reikės apsvarstyti šiomis dienomis vykstančių susitikimų metu.

Penktadienį yra numatoma aptarti padėtį Europoje ir Bažnyčiai kylančius naujus iššūkius, apsvarstyti Europos ir kitų žemynų santykius ir ryšius. Katalikų Bažnyčios kardinolai ir vyskupai tai pat kalbėsis apie rengiamą Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projektą.

Šeštadienį Katalikų Bažnyčios hierarchai aptars geresnio bendradarbiavimo tarp skirtingų Europos Vyskupų Konferencijų galimybes, kalbėsis apie evangelizaciją ir sielovadą besikeičiančioje vis daugiau šalių apimančios Europos erdvėje.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinė asamblėja baigsis sekmadienį.

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt