Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. sausio 19 d. plenarinį posėdį

2021 m. sausio 19 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivysk. P. Rajič pasveikino Lietuvos vyskupus su Naujaisiais metais ir padėkojo už tarnystę jiems patikėtoms Bažnyčioms. Nuncijus taip pat išsamiai papasakojo apie įvairius Šv. Tėvo paskelbtus jubiliejinius metus ir pasidalijo mintimis apie jų svarbą.

Arkivysk. K. Kėvalas pristatė įvairius pasiūlymus Šv. Juozapo metų šventimui, o vysk. A. Poniškaitis papasakojo apie LVK Šeimos reikalų taryboje gimusius sumanymus Amoris laetitia Šeimos metams. Svarstydami visuomenėje aptariamus netekties ir mirusiųjų laidojimo klausimus, ganytojai konstatavo atjautos, išklausymo ir psichologinės pagalbos patyrusiems netektį, ypač praradusiems kūdikį, svarbą. Vyskupai atkreipė dėmesį, kad dabar galiojančiame Laidotuvių apeigyno VIII skyriuje yra numatyta negimusių kūdikių laidojimo tvarka. Dėl šalyje siaučiančios pandemijos padidėjus mirusiųjų skaičiui ir sumažėjus galimybėms dalyvauti laidotuvėse, svarstyti ir kremuotų žmogaus palaikų urnose laikino saugojimo aspektai. Ketinama šiemet sukurti ir paskelbti į įvairias tokio laikino saugojimo aplinkybes atsižvelgiančią tvarką.

Posėdžio metu daug dėmesio skirta rengiamo Romos Mišiolo terminijos vertimui į lietuvių kalbą. Liturgijos komisijos pirmininkas vysk. R. Norvila pristatė konsultacijų su ekspertais terminijos vertimų klausimais išvadas. Šis darbas bus tęsiamas toliau.

Vyskupijų ordinarai pristatė kunigų, kurie 2021-2022 akademiniams metams siunčiami studijoms į Romos popiežiškuosius universitetus, vardus. LVK delegatas užsienio sielovadai prel. E. Putrimas pristatė užsienio lietuvių sielovados aktualijas ir papasakojo apie iššūkius, su kuriais tenka susidurti lietuvių katalikų kapelionams pandemijos metu. Vyskupai patvirtino kun. E. Arnašių Dublino lietuvių kapelionu dar vienai trejų metų kadencijai.

LVK atstovu COMECE vyskupai delegavo vysk. R. Norvilą, vadovaujantį šios Europos Sąjungos vyskupų konferencijas vienijančios organizacijos Išorinių ryšių komisijai. Kitus trejus metus Lietuvos šeimos centrui vadovaus V. Vitkauskienė.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis vyks 2021 m. vasario 22-23 d.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija