Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Naujas Telšių vyskupas ordinaras

Šventojo Sosto Spaudos tarnyba pranešė, kad šiandien, 2017 metų rugsėjo 18 dieną, Popiežius Pranciškus patenkino Jo Ekscelencijos Telšių vyskupo Jono Borutos SJ prašymą atleisti jį iš Telšių vyskupijos ordinaro pareigų. Vadovaujantis Kanonų teise, jo pareigas perima ikišiolinis Telšių vyskupas koadjutorius Jo Ekscelencija Kęstutis Kėvalas.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas