Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Šventojo Tėvo Pranciškaus mandatas klebonams Tarptautinio susitikimo Klebonai dėl Sinodo (2024 m. gegužės 2 d.) proga

Mandatas klebonams 

Jūsų, atvykusių čia atstovauti viso pasaulio klebonams, noriu kai ko paprašyti: mums reikia jūsų pagalbos, kad, žvelgdami į Vyskupų sinodo asamblėjos antrąją sesiją, ir toliau įsiklausytume į klebonų balsą. Šis susitikimas buvo labai svarbus, tačiau jo nepakanka: turime padaryti dar daugiau, jei norime, kad į sinodo dinamiką įsitrauktų daugiau kunigų. O to negali vien savo jėgomis nuveikti surengusios šį susitikimą institucijos: Sinodo generalinis sekretoriatas ir Romos kurijos dikasterijos. 

Štai kodėl šiandien prašau jūsų grįžus namo tapti sinodiškumo misionieriais tarp brolių klebonų: animuoti apmąstymus dėl klebono tarnystės atnaujinimo sinodiniu ir misionierišku požiūriu, skatinti klebonų pokalbius Dvasioje, vedamus tiek tiesiogiai, tiek internetu; čia galima pasinaudoti jau surengtais susitikimais arba organizuoti specialiai tokį susitikimą. Tada prašau jus informuoti Sinodo sekretoriatą apie šių susitikimų vaisius pagal nuorodas, kurios jums bus pateiktos. Grįžę namo aptarkite šį sumanymą su savo vyskupais ir vyskupų konferencijomis, taip pat pasakykite jiems, kad tai yra popiežiaus jums pavesta užduotis. 

Savo ruožtu parašiau laišką visiems pasaulio klebonams, informuodamas juos apie šią iniciatyvą ir pristatydamas jus kaip sinodiškumo misionierius. Dabar jį pasirašau, po to kiekvienam iš jūsų bus įteikta jo kopija, kad grįžę namo ją išplatintumėte. 

Dėkoju jums už bendradarbiavimą. Lydėsiu jus savo malda ir nepamirškite melstis už mane.

Pranciškus