Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Negalime likti abejingi


2008 08 12

Kai pasaulyje kenčia žmonės, negalime likti abejingi. Paskutinėmis dienomis iš Gruzijos mus pasiekia tragiškos žinios ir šiurpūs karo vaizdai. Jie primena ir mūsų pačių ar mūsų tėvų patirtus baisumus. Karas visuomet atneša nelaimes, skausmą, supriešina žmones ir tautas, palieka ilgai negyjančias žaizdas. Tai yra visiškai nepriimtinas santykių sprendimo būdas.

Bažnyčia visomis išgalėmis kviečia siekti taikos ir ją saugoti. Popiežius Jonas Paulius II įvairiomis progomis ragino tiesti tarpusavio supratimo tiltus, energingai skatino ieškoti taikių sprendimų. Prasidėjus konfliktui Gruzijoje popiežius Benediktas XVI su dideliu liūdesiu ir skausmu kalbėjo apie nekaltas aukas linkėdamas, kad kariniai veiksmai būtų nedelsiant nutraukti, o konflikto regione įtaką situacijai turinčios šalys padarytų viską, kad būtų rasta taiki ir ilgalaikė išeitis.

Tikime didžia maldos galia. Jei negalime tiesiogiai paveikti konflikte dalyvaujančių šalių, tai visuomet galime melsti Dievą sustabdyti kraujo liejimą. Kviečiame Lietuvos kunigus ir tikinčiuosius šv. Mišiose melstis už Gruzijos žmones. Savo maldoje prisiminkime visus nukentėjusius, žuvusius ir jų artimuosius. Prašykime, kad kiekviena šalis galėtų laisvai ir netrukdomai kurti savo ateitį, o iškylančias problemas spręsti derybų ir pagarbaus bei konstruktyvaus dialogo keliu. Prievartai neturi būti vietos jokiame pasaulio regione, o panašūs įvykiai, kurie dabar vyksta Gruzijoje, niekada neturėtų pasikartoti.

Šventojo Tėvo raginimu kartu su mūsų broliais stačiatikiais karštai melskime taikos, savo maldas patikėdami Švč. Mergelei Marijai, Kristaus ir visų krikščionių Motinai.


Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS, SJ Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS