Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos komunikatas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos

2008-06-03

Didžiai prasminga, kad minėdamas Lietuvos laisvės vedlio – Sąjūdžio – įkūrimo dvidešimtmetį mūsų Nepriklausomos valstybės Parlamentas patvirtino Valstybinę šeimos politikos koncepciją. Tai dokumentas, kuriame įtvirtintų vertybinių pasirinkimų stoka ligšioliniame laisvės kelyje lėmė blaškymąsi tarp žmogaus prigimties, civilizacinės tradicijos nulemtų ir vienadienės mados ar naudos diktuojamų orientyrų. Koncepcijos įgyvendinimas leis mūsų tėvynėje kurti atsakingesnę, brandesnę, į ateitį orientuotą visuomenę. Santuoka – sąmoningai duota tarpusavio priesaika – grindžiama šeima suteikia didžiausias orumo, saugumo ir deramo rūpesčio garantijas kiekvienam vaikui, kiekvienai motinai ir tėvui, kiekvienam neatšaukiamą įsipareigojimą prisiimančiam žmogui.

Reiškiame dėkingumą Koncepciją inicijavusiems, ją rengusiems ir rėmusiems politikams; su pasitenkinimu pabrėžiame, kad beveik visose partijose buvo jos rėmėjų, o tai reiškia, kad įmanomas platus sutarimas gyvybiškai svarbiais Lietuvai klausimais. Džiaugiamės plačiu visuomenininkų ir specialistų ratu, kuris reikšmingai prisidėjo visuose Koncepcijos rengimo ir svarstymo etapuose, aktyviai dalyvavo vaisingoje viešojoje diskusijoje, palietusioje daug pamatinių visuomenės sandaros ir žmogaus sampratos klausimų. O labiausiai džiugina ir optimistiškai nuteikia gausus, sąmoningas pačių šeimų įsitraukimas į Koncepcijos aptarimą – jei šeimos ir toliau telksis ryžtingai ginti savo teises bei vertybes, jų balsą išgirs tiek politikai, tiek valdininkai.

Apgailestaujame, kad Koncepcijos oponentai mėgino supriešinti visuomenę, teigdami esą projektas diskriminuoja vienišas motinas, jų vaikus bei našlaičius. Atkreipiame dėmesį, kad labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių valstybinę globą reglamentuoja ir turi užtikrinti kiti įstatymai. Koncepcija specialiai pabrėžia Konstitucijoje įtvirtintą lygios visų vaikų ir motinystės globos principą, tačiau jos pačios tikslas visai kitas: iškelti valstybei rūpimos raidos gaires, nurodyti pageidaujamą perspektyvą – tėvo ir motinos meilės bei rūpesčio supamos vaikystės perspektyvą. Ne mažiau apmaudu, kad švenčiant išsilaisvinimo sukaktį Koncepcijos oponentai kėlė kitų valstybių tikro ar tariamo nepasitenkinimo mūsų Parlamento sprendimais argumentą. Pamatiniai Europos Sąjungos dokumentai, pasaulio šalių bendrabūvio normos pripažįsta, kad šeimos teisė ir parama jai yra išskirtinė kiekvienos valstybės kompetencija.

Turime vilties, kad ateityje Seimo nariai dažniau ras savyje jėgų, išminties, politinės valios peržengus ambicijų takoskyras imtis valstybei bei tautai išties svarbių sprendimų.

LVK Pirmininkas
Arkivyskupas SIGITAS TAMKEVIČIUS, SJ
    LVK Vicepirmininkas
Kardinolas AUDRYS JUOZAS BAČKIS