Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2001 10 25. LVK sekretoriato pranešimas apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą

2001 10 25

Informacija spaudai

2001 metų spalio 25 dieną Šventasis Tėvas Jonas Paulius II Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje Latvijoje ir Estijoje paskyrė Arkivyskupą PETER STEPHAN ZURBRIGGEN. Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo apaštalinio nuncijaus biografinius duomenis.

Arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen gimė Brig mieste (Šveicarijoje) 1943 metų rugpjūčio 27 dieną. Kunigystės šventimus priėmė 1969 metų spalio 10 d. Jis turi Kanonų teisės daktaro laipsnį. Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje Peter Stephan Zurbriggen pradėjo darbuotis 1975 metų kovo 5 dieną. Sėkmingai savo darbą atliko Popiežiaus atstovybėse Bolivijoje, Vokietijoje, Urugvajuje, Prancūzijoje, Pietų Afrikoje ir Indijoje. 1993 metų lapkričio 13 dieną buvo paskirtas Apaštaliniu Delegatu Mozambikui. 1996 metų vasario 22 dieną pakeltas Apaštaliniu Nuncijumi Mozambike. 1998 metų birželio 13 dieną paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžane.

Arkivyskupas Peter Stephan Zurbriggen moka vokiečių, italų, prancūzų, ispanų ir anglų kalbas.

Ligšiolinis Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse arkivyskupas Erwin Josef Ender buvo paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Čekijos Respublikoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų rugpjūčio 15 dieną. Nuo jo išvykimo iki šiol Šventojo Sosto atstovybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis monsinjoras George Antonysamy.

Apie naujojo apaštalinio nuncijaus atvykimą bus informuota atskirai.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas