Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA

Trečiadienį, vasario 12-ąją popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA.

Šiuo apaštališkuoju paraginimu Šventasis Tėvas apibendrina ir užbaigia 2019 m. spalio 6–27 d. Romoje vykusio Amazonijos regionui pašvęsto sinodo darbą. Paskelbtame dokumente – keturi skyriai, kuriuose Popiežius apibūdina šio didžiulio Pietų Amerikos regiono ir Bažnyčios jame situaciją, išryškina šio regiono unikalumą, įvardija Amazonijos ekologines, socialines, ekonomines problemas, ypatingą šio regiono Bažnyčios specifiką bei sielovadinius Amazonijos tikinčiųjų poreikius. Šventasis Tėvas apmąsto būdus, kuriais būtų išsaugotas regiono unikalumas ir užtikrinta ten gyvenančių, įvairioms tautoms priklausančių tikinčiųjų sielovada.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija