Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius visų Lietuvos katalikų vardu pasveikino popiežių PRANCIŠKŲ

2013 03 17

Jo Šventenybei
Popiežiui Pranciškui

Nuoširdžiai sveikiname Jūsų Šventenybę visų Lietuvos katalikų vardu Jums tapus Kristaus Bažnyčios Vairininku. Dėkojame Dievui, kad Šventosios Dvasios vedimu ir kardinolų konklavos sprendimu Jūs buvote išrinktas šiai ypatingai ir kilniai Tarnystei.

Jau pirmosios Jūsų pontifikato akimirkos – Jūsų nuoširdus bendravimas su Šv. Petro aikštėje laukiančiaisiais Jūsų apaštališkojo palaiminimo mums tapo iškalbingu liudijimu ir pavyzdžiu. Pirmieji Jūsų žodžiai ir malda visiems geros valios žmonėms yra išraiškingas ženklas to kuklumo ir paprastumo, kurį dar būdamas kardinolas nuolat liudijote savo ganomiesiems, pasilenkdamas prie mažutėlių, laukiančių nuoširdumo ir supratingo dėmesio.

Kartu su visa Bažnyčia jungiamės į tą brolybės, meilės, tarpusavio pasitikėjimo kelionę, prašydami Jūsų tarnystei gausios Dievo palaimos ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos globos, kartu nuolankiai melsdami Jūsų apaštališkojo palaiminimo Lietuvos tikintiesiems bei visiems jos žmonėms.

Pagarbiai

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas