Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų nutarimas 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais

2010 m. lapkričio 17 d.

Žinia spaudai

2010 m. lapkričio 14 dieną, Lietuvos vyskupai susirinkę Vilniuje malda ir šv. Mišių auka pradėjo Marijos – Gailestingumo Motinos Globos atlaidus. Artėja Adventas, o drauge ir liturginių metų, kuriuos Bažnyčia Lietuvoje buvo paskelbusi padėkos Dievui už atgautą Nepriklausomybę ir laisvę metais, pabaiga. Ganytojai nusprendė ir praneša, kad ateinantieji 2011-ieji metai Lietuvoje skelbiami Dievo Gailestingumo metais.

Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti gautąsias malones.

Kiekvienai Lietuvos vyskupijai bus perduotos Vilniaus Gailestingojo Jėzaus paveikslo kopijos, kurios visus metus keliaus iš parapijos į parapiją. Tikintieji raginami išgyventi Dievo Gailestingumo slėpinius bei stiprinti sąmoningo krikščioniškojo gyvenimo liudijimą.

2011 metais, švenčiant Dievo Gailestingumo iškilmę, kuri minima antrą Velykų sekmadienį, Vilniuje bus surengtas nacionalinis Dievo Gailestingumo kongresas.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas