Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2007 m. sausio 18 d. plenarinis posėdis

Informacinis pranešimas

2007 m. sausio 18 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo Apaštališkasis Nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Jis informavo vyskupus, kad minint Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną lankėsi Pabradės užsieniečių registracijos centre.

Vienas svarbiausių plenarinio posėdžio klausimų buvo Katalikų Bažnyčios Katekizmo kompendiumo vertimo į lietuvių kalbą peržiūra ir patvirtinimas. 2005 m. išleistas Kompendiumas yra sudarytas iš klausimų ir trumpų atsakymų, aiškinančių tikėjimo tiesas. Jame iš viso yra 598 punktai. Tai prieš 15 metų išėjusio išsamaus Katalikų Bažnyčios Katekizmo, kuris lietuvių kalba išleistas 1996 m., santrauka – visiems prieinama ir suprantama knyga. Kompendiumas bus išleistas Lietuvoje jo vertimą patvirtinus Šventajam Sostui.

Lietuvos vyskupijų ganytojai svarstė LR Seimo ir JAV lietuvių bendruomenės komisijos kreipimąsi dėl lietuvių parapijų Jungtinėse Amerikos Valstijose išlikimo. Lietuvos vyskupai negali tiesiogiai tvarkyti kitos šalies Vyskupų Konferencijos teritorijoje esančių parapijų reikalų, tačiau savo ruožtu sieks, kad jos nebūtų uždaromos. Šios parapijos yra reikšmingos kaip lietuvių katalikų centrai, kaip tikėjimo bei kultūros paveldas, taip pat jos teikia galimybę evangelizuoti naujuosius išeivius. Amerikoje gyvenantys tautiečiai jaučia atsakomybę už bendruomenių lėšomis pastatytas bažnyčias ir namus, tačiau svarbiausia, kad patys lietuviai gausiai jose rinktųsi – tuomet parapijos išliktų gyvybingos.

Vyskupai aptarė serialo „Popiežiaus miestas“ demonstravimą Lietuvoje. Nors katalikai yra įsitikinę, kad serialas tendencingai vaizduoja religiją bei kursto pasityčiojimą, niekinimą ir neapykantą tikėjimo pagrindu, tačiau jį rodyti nebuvo uždrausta. Šis faktas, o taip pat dažni smurto, prievartos vaizdai visuomenės informavimo priemonėse verčia susimąstyti, ar tikrai Lietuvoje padaryta viskas, kad prisidengus žiniasklaidos laisve nebūtų užgauliojamos ištisos piliečių grupės, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio. Svarbu ieškoti būdų padėčiai gerinti.

Lietuvos vyskupai taip pat aptarė UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“ akcijų pardavimo eigą. Neturėdama lėšų naujoms investicijoms, Lietuvos Vyskupų Konferencija visas jai priklausančios spaustuvės akcijas nusprendė parduoti UAB „AJS Projektai“, kuri ruošiasi investuoti į įmonę ir tęsti leidybinę veiklą.

Po posėdžio surengtų pietų metu vyskupai pasveikino kardinolą Audrį Juozą Bačkį, netrukus minėsiantį 70 metų jubiliejų ir 15 metų buvimo Vilniaus arkivyskupu sukaktį.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas vasario 27 d. Kaišiadoryse.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas