Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Pasirodė Katalikų žinynas 2019

KŽ 2019

Lietuvos vyskupų konferencija ir „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido Katalikų žinyną 2019, kuriame - svarbiausia informacija apie pagrindines visuotinės katalikų Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios Lietuvoje institucijas, vienuolijas, katalikiškas organizacijas, įstaigas, katalikų Bažnyčią kaimyninėse šalyse.

Žinyne pateikiama Lietuvos bažnyčių rodyklė, dvasininkų sąrašas, pagrindinė statistika.

Žinynas – kasmet atnaujinamas ir pildomas. Katalikų žinyną 2019 jau galima įsigyti „Katalikų pasaulio leidinių“ knygynuose Vilniuje, Šventaragio g. 4 ir Pranciškonų g. 3/6, o taip pat elektroninėje parduotuvėje katalikuleidiniai.lt

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija