Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos dekretas dėl pasauliečių skyrimo teisėjais bažnytiniuose tribunoluoseDEKRETAS

Nr. 1-248/06
2006 m. rugsėjo 14 d.

Lietuvos Vyskupų Konferencija 2005 m. sausio 19 d. plenariniame posėdyje priėmė sprendimą, pagal Kanonų kodekso kan. 1421 § 2, Lietuvoje įteisinti galimybę pasauliečiams būti teisėjais bažnytiniuose tribunoluose. Šį sprendimą 2005 m. kovo 7 d. patvirtino Šventojo Sosto Vyskupų Kongregacija (Prot. Nr. 899/95). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Vyskupų Konferencija pagal bažnytinės teisės kodekso normas leidžia pasauliečius skirti teisėjais bažnytiniuose tribunoluose.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas


(Paskelbta „Bažnyčios žiniose“, 2006 rugsėjo 28, Nr. 18)