Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų pareiškimas

2004-10-20

Neseniai mus visus sukrėtė žinia, kad užsienyje Lietuva pristatoma kaip šalis, ku­rioje suaugusieji, taip pat ir homoseksualūs asmenys, gali nebaudžiami ieškoti vos keturiolika metų sukakusių partnerių lytiniams santykiams. Toks pristatymas buvo grindžiamas mūsų vyriausybės pateikta ataskaita. Dėl jos šių metų pavasarį protestavo daugiau kaip 10 000 tėvų, siuntusių laiškus į Prezidentūrą.

Bažnyčia visuomet mokė, kad tik paties Dievo patvirtinamas santuokinis ryšys, santuokinė vyro ir moters meilė įprasmina lytiškumą. Jis neatsiejamas nuo santuokos tikslo – pašaukimo pradėti naują gyvybę. Smerkdama visus nusižengimus skaistumui, Bažnyčia ragina jaunuolius iki santuokos susilaikyti nuo lytinių santykių. Tačiau ypač apgailestaujame dėl to, kad valstybės įstatymai leidžia silpnybių apniktiems suaugusiems skatinti nesubrendusius jaunuolius atsiduoti nuodėmei.

Matydama, kad net po tarp­tautiniu mastu kilusio skandalo Seimas ir Vyriausybė nepripažino dramatiškos padėties, Lietuvos Vyskupų Konferencija aukščiausioms valdžios institucijoms pasiuntė plačiai argumentuotą raštą. Jame aptariamos Lietuvos Baudžiamojo kodekso nuostatos, apžvelgiama kitų ES šalių ir vakarietiškos kultūros valstybių patirtis nepilnamečių apsaugos nuo seksua­linio išnaudojimo srityje. Teisiniai argumentai, Interpolo pateikti duomenys leidžia pagrįsti ekspertų išvadą, jog dabar Lietuvoje suaugusieji iš tiesų gali jaunuolius, ku­riems sukako 14 metų, įtraukti į homoseksualius lytinius santykius išvengdami bau­džiamojo persekiojimo. Veikiantys įstatymai neužtikrina tėvams bei globėjams galimybės teisiškai ginti nepilnamečius nuo seksualinio išnaudojimo ir netradicinės lytinės orientacijos formavimo.

Dabartinių ir būsimų valstybės vadovų prašome padaryti viską, kad Lietuva netaptų pedofilų, netradicinės lytinės orientacijos asmenų, „sekso turistų“ traukos vieta. Esame tikri, kad absoliuti dauguma tėvų, auklėtojų, mokytojų, pedagogų bei psichologų, visuomeninių ir politinių organi­zacijų pritaria tokioms nuostatoms:

1. Keturiolika metų sukakęs asmuo nėra pakankamai subrendęs pasirinkti lytinę orientaciją bei apsispręsti, ar įsitraukti į seksualinį gyvenimą;

2. Ankstyvi lytiniai santykiai traumuoja asmenybę, pažeidžia normalią dvasinę ir fiziologinę raidą, turi neigiamos įtakos bendravimui su tėvais ir vėlesniam gyvenimui santuokoje;

3. Privalu keisti Lietuvos įstatymus numatant baudžiamąją atsakomybę už nepil­namečių įtraukimą į seksualinį gyvenimą, netradicinės lytinės orientacijos for­mavimą, piktnaudžiavimą jaunuolių pasitikėjimu bei priklausomybe.

Siūlome taisant įstatymus atsižvelgti į Lietuvos religines bei kultūrines tradicijas, psichologų bei pedagogų rekomendacijas, Airijos, Didžiosios Britanijos, Maltos patirtį. Katalikų Bažnyčia visada skelbė, kad „homoseksualūs veiksmai pačia savo prigimtimi yra netvarkingi“ (KBK, 2357) ir nuosekliai kviečia tokios orientacijos asmenis į skaistų gyvenimą. Tačiau matydami šiuolaikinės visuomenės realijas ir pabrėždami būtinybę bent nepilname­čius apsaugoti nuo homoseksualios partnerystės, siūlome netradiciniams seksua­liniams santykiams nustatyti 18 metų amžiaus ribą. Suaugusieji, kurie tenkintų lytines aistras su jaunesnio amžiaus asmenimis, turėtų užsitraukti baudžiamąją atsakomybę. Ra­gi­name visus, kuriems rūpi Lietuvos ateitis, nelikti abejingais keliamai problemai.

Nuoširdžiai meldžiame Dievo, kad jis apsaugotų jaunuolius nuo klaidų ir išnaudojimo. Drauge prašykime Aukščiausiojo suteikti mūsų valstybės vadovams išminties ir sustiprinti jų atsakomybę už jaunąją kartą.

Lietuvos vyskupai

Visą LVK sekretoriato parengto dokumento "Pasiūlymai dėl nepilnamečių apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo" tekstą žiūrėkite čia