Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato informacija apie Apaštalinio Nuncijaus paskyrimą (2014 03 08)

2014 metų kovo 8 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvoje paskyrė Arkivyskupą PEDRO LÓPEZ QUINTANA. Pateikiame Jūsų dėmesiui naujojo Apaštalinio Nuncijaus gyvenimo aprašymą.

Arkivyskupas Pedro López Quintana gimė Barbastro (Ispanijoje) 1953 metų liepos 27 dieną. Kunigystės šventimus priėmė Santiago de Compostela arkivyskupijoje 1980 metų birželio 15 dieną. Gavęs Kanonų teisės daktaro laipsnį, 1984 metų vasario 1 dieną pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Madagaskare, Filipinuose, Indijoje bei Jo Šventenybės Valstybės Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje. 1998 metų vasario 7 dieną jis buvo paskirtas Bendrųjų Reikalų Patarėju. 2002 metų gruodžio 12 dieną paskirtas tituliniu Agropolio Arkivyskupu ir Apaštaliniu Nuncijumi. 2003 metų vasario 8 d. Arkivyskupas Pedro López Quintana paskiriamas Apaštaliniu Nuncijumi Indijoje ir Nepale, o 2009 metų gruodžio 10 dieną – Apaštaliniu Nuncijumi Kanadoje. Nuo 2013 metų rugsėjo 30 dienos Apaštalinis Nuncijus Pedro López Quintana dirbo Valstybės Sekretoriato Bendrųjų Reikalų Skyriuje.

Jo Ekscelencija Arkivyskupas Pedro López Quintana be savo gimtosios ispanų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.

Ligšiolinis Apaštalinis Nuncijus Baltijos šalyse Arkivyskupas Luigi Bonazzi buvo paskirtas Apaštaliniu Nuncijumi Kanadoje ir išvyko iš Lietuvos šių metų sausio 28 d. Nuo jo išvykimo Šventojo Sosto atstovybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis Monsinjoras Giovanni Gaspari.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas