Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2024 m. kovo 14–15 d. plenarinį posėdį

2024 03 16

2024 m. kovo 14–15 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, S. Bužauskas, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Posėdžio dalyvius pasveikino apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič. Šių metų kovo 11 d. popiežius Pranciškus paskyrė arkivysk. P. Rajič apaštaliniu nuncijumi Italijoje ir San Marine. Savo pareigas Lietuvoje baigiantis nuncijus nuoširdžiai padėkojo Lietuvos vyskupams už puikų tarpusavio bendradarbiavimą per visus nuncijaus Lietuvoje praleistus metus bei už Lietuvos ganytojų ištikimybę Bažnyčios mokymui ir prisirišimą prie Šventojo Tėvo. Baigdamas savo kalbą, arkivysk. P. Rajič prašė tolesnės Dievo palaimos Lietuvos vyskupams ir jų vadovaujamoms vyskupijoms.

Posėdyje daug dėmesio skirta Bažnyčios sinodiniam keliui. Vyskupai aptarė trijų nacionalinių sinodinių klausimų svarstymą savo vyskupijų sinodinėse struktūrose. Iki balandžio 26 d. kiekviena vyskupija parengs trumpą savo vyskupijos sinodinių įžvalgų sintezę. Remiantis vyskupijų įžvalgų sintezėmis bus paruošta Lietuvos nacionalinė sinodinių įžvalgų sintezė. Plenarinio posėdžio metu ganytojai išrinko kun. G. Jankūną Lietuvos atstovu tarptautiniame sinodiniame renginyje Klebonai sinodui, vyksiančiame 2024 m. balandžio 28 – gegužės 2 d. Sakrofane (Roma). XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos antroji sesija prasidės 2024 m. rugsėjo 30 d. dviejų dienų rekolekcijomis.

Vyskupai toliau svarstė artėjančių 2025-ųjų Jubiliejinių metų šventimo galimas formas bei renginius. Laukiama Jubiliejinius metus paskelbsiančios Popiežiaus bulės, kurioje bus daugiau informacijos apie artėjantį Jubiliejų. Lietuvos nacionalinis delegatas 2025 m. Jubiliejui kun. A. Kazlauskas išsamiai informavo ganytojus apie rengimąsi šiai džiugiai sukakčiai.

Toliau posėdyje svarstyti užsienio lietuvių katalikų sielovados klausimai. Arkivysk. L. Virbalas apžvelgė lietuvių sielovados situaciją įvairiose šalyse.

Kitai ketverių metų kadencijai patvirtinti Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos priežiūros komisijos nariai – arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, R. Makrickas ir vyskupas R. Norvila. Naujai penkerių metų kadencijai Nacionalinės misijų tarnybos direktoriumi vyskupai išrinko kun. A. Barelli. Drauge kun. A. Barelli kandidatūra bus siūloma Evangelizacijos dikasterijai Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinio direktoriaus pareigoms užimti kitus penkerius metus.

Į posėdį susirinkę vyskupai išklausė ir patvirtino Lietuvos jaunimo pastoracijos centro, Lietuvos Caritas, Katalikų interneto tarnybos, Lietuvos šeimos centro, Užsienio lietuvių sielovados centro, Šv. Kazimiero gildijos, Nacionalinės misijų tarnybos finansų ir veiklos ataskaitas bei 2024 metų planus. VDU Katalikų teologijos fakulteto 2023 m. veiklos rezultatus ir 2024 m. planus pristatė fakulteto dekanas diak. dr. B. Ulevičius.

Posėdžio metu apsvarstyti ir aktualūs Bažnyčios santykių su valstybe klausimai, taip pat nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos nacionalinės statistikos duomenų rinkimo patobulinimas.

Kitas Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis įvyks 2024 m. gegužės 14–16 d. Vilniuje.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija