Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kvietimas melstis už Tėvynę ir taiką Europoje

Vasario mėnuo kiekvienam Lietuvos piliečiui primena prieš daugiau nei šimtą metų nelengvai iškovotą Tėvynės nepriklausomybę. Nuo pat pradžių valstybės kūrime aktyviai dalyvavo ir tikintieji. Šiandien su pasididžiavimu žvelgdami į nudirbtus valstybės kūrimo darbus, kviečiame dėkoti Viešpačiui už šalies nepriklausomybę ir meldžiame, kad Lietuvos žmonės nesiliautų vertinę to, kas buvo pasiekta.

Laisvė – neįkainojama Dievo dovana. Lygiai tokia pati Dievo dovana yra ir taika – būtina kiekvienos politinės visuomenės darnaus bei netrukdomo vystymosi sąlyga. Taikai Europoje šiandien yra iškilęs pavojus. Popiežiaus Pranciškaus pakviesti sausio 26 d. jau meldėmės už taiką Ukrainoje ir visame mūsų žemyne.

Tačiau įtampa dar neatslūgo, todėl mes, Lietuvos vyskupai, kviečiame tikinčiuosius visą vasario mėnesį kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

                                                                   Lietuvos vyskupai