Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Krikšto liudijimo forma

Atsisiųsti Krikšto liudijimo formą

Krikšto liudijimo, pagal kurį nustatomas laisvas stovis ankstesnės bažnytinės santuokos, šventimų ar vienuolinių įžadų atžvilgiu, forma, patvirtinta 2006 m. kovo 29 d. Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje.