Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų vizitas „Ad limina“


2006 06 19

Šiandien Vatikane oficialiai prasideda Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina. Dalis Katalikų Bažnyčios hierarchų vieši Romoje ir lankosi įvairiose Apaštalų Sosto institucijose jau nuo praėjusios savaitės. Vakar vakare prie jų prisijungė kard. Audrys Juozas Bačkis ir Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius.

Devyni Lietuvos vyskupai drauge su keturiais Latvijos vyskupais ir Estijos apaštališkuoju administratoriumi bus priimti Šventojo Tėvo specialioje audiencijoje. Kiekvienas ordinaras (vyskupijos ganytojas) taip pat ir asmeniškai susitiks su Popiežiumi Benediktu XVI. Kongregacijose ir Popiežiškosiose tarybose vyks pokalbiai apie Vatikaną ir Lietuvos vyskupus jaudinančius Bažnyčios reikalus.

Svarbi vizito dalis – vyskupų malda prie apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus kapų. Viešnagės metu bus pašventinta nauja Lietuvos Respublikos atstovybė prie Šventojo Sosto. Šia proga vyskupai susitiks su Italijos lietuvių bendruomenės atstovais. Lietuvos ganytojų vizitas Ad Limina truks iki birželio 24 d.

Pasak bažnytinės tradicijos, „Limina Apostolorum“ – tai Romoje esantys apaštalų šv. Petro ir šv. Pauliaus kapai. Vyskupų piligrimystė į Romą „prie [apaštalų] kapų“ išreiškia Bažnyčios vienybę ir liudija atsidavimą Šventajam Tėvui. Tokie vizitai, nuo 1585 m. privalomi visiems vyskupams, pastaraisiais dešimtmečiais rengiami maždaug kas penkeri metai. Prieš vizitą ordinarai pateikia Apaštalų Sostui ataskaitą apie vyskupijos būklę. Ankstesnis Lietuvos vyskupų vizitas Ad Limina vyko 1999 metų rugsėjo mėnesį.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas