Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų konferencijos pranešimas (INFO 26)

2020 m. gruodžio 31 d.

Visi laikini pamaldų tvarkos ir sielovadinių uždavinių vykdymo būdų apribojimai, išvardinti Lietuvos vyskupų kreipimesi (INFO 24), yra pratęsiami iki 2021 m. sausio 10 d. imtinai.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija