Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas

Šių metų birželio 16 – 21 dienomis Vilniuje vyks Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių ir atstovų spaudai susitikimas. Renginio pagrindinė tema – „Naujoji Evangelizacija Europoje“. Generalinių sekretorių susitikimas vyks Vilniuje, Šv. Juozapo kunigų seminarijoje š. m. birželio 16-19 d. ir vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas vyks ten pat birželio 18-21 d. Pirmą kartą CCEE (Europos Vyskupų Konferencijų Taryba) kviečia susitikti generalinius sekretorius ir atstovus spaudai drauge diskutuoti apie Bažnyčios komunikavimą.

Pirmąją darbų sesijos dieną, birželio 16 d., visus susirinkusius pasveikins J. Em. Vilniaus arkivyskupas Metropolitas Kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi ir Lietuvos kariuomenės Ordinaras bei Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius vyskupas Gintaras Grušas.

Darbo grupėse generaliniai sekretoriai savo dėmesį sutelks ties kai kuriais specifiniais Naujosios Evangelizacijos aspektais: santykis tarp kultūros ir tikėjimo kokybės; už iniciatyvią Bažnyčią; dvasinis gyvenimas ir priklausymas Bažnyčiai šiandien, padidinto gyvenimo ritmo ir streso sąlygomis; ir galiausiai Bažnyčios organizacijos ir charizmos. Vėliau bus pristatyti darbai, kuriuos dirbo CCEE ir ComECE (Europos Bendrijos vyskupijų komisija), ir kai kurie artimiausi renginiai, kuriuose dalyvaus vyskupų konferencijos: Pasaulinė jaunimo diena (Madridas, Ispanija, 2011 m. rugpjūčio 16-21 d.); Pasaulio šeimų susitikimas (Milanas, Italija, 2012 m. gegužės 29 – birželio 3 d.); Tarptautinis eucharistinis kongresas (Dublinas, Airija, 2012 m. birželio 10-17 d.)

Šeštadienį, birželio 18 d., į Vilnių atvyks vyskupų konferencijų atstovai spaudai ir po pietų jie su sekretoriais aptars kaip organizuoti komunikavimą vyskupų konferencijose, siekiant geriausiai atlikti savo misiją skelbti Evangeliją ir sunkiose situacijose.

Vakare bus pristatyta pirmoji EuroCathInfo – vyskupų konferencijų Europoje institucinės informacijos portalo – ir europinio intraneto versija, kuri turėtų pradėti veikti 2011 metais.

Nuo sekmadienio iki antradienio ryto atstovai spaudai aptars naujosios evangelizacijos klausimą, remdamiesi jau esama patirtimi Europos žemyne, liudijančia Bažnyčiai būdingą “naujumą”, ypač savanorystės, verslo ir naujų žiniasklaidos priemonių srityse.

Šio svarbaus susitikimo proga rengiama speciali spaudos konferencija Lietuvos žiniasklaidos atstovams.

Spaudos konferencija vyks penktadienį, birželio 17 d. 12.30 val. Vilniuje, Šv. Juozapo Kunigų seminarijoje, Kalvarijų g. 325. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) narės yra dabartinės 33 Europoje esančios vyskupų konferencijos, atstovaujamos jų pirmininkų, Liuksemburgo, Monako kunigaikštystės, Kipro maronitų arkivyskupai ir Kišiniovo vyskupas (Moldovos Respublika). Pirmininkas yra Kardinolas Péter Erdő, Esztergom-Budapest arkivyskupas, Vengrijos primas; pirmininko pavaduotojai yra Kardinolas Josip Bozanić, Zagrebo arkivyskupas, ir Kardinolas Jean-Pierre Ricard, Bordo arkivyskupas. CCEE Generalinis sekretorius yra mons. Duarte da Cunha. Sekretoriato būstinė yra Sankt Galene (Šveicarijoje)

Vyskupų konferencijos sekretoriatas