Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų sveikinimo laiškas popiežiui Benediktui XVI dangiškojo Globėjo šv. Juozapo iškilmių proga

2009 03 19

Šventasis Tėve,

Lietuvos vyskupų ir visos lietuvių tautos vardu širdingai sveikiname Jus Dangiškojo Globėjo šv. Juozapo Iškilmėje.

Šiomis dienomis, lankydamas Afrikos kraštų tikinčiuosius, Esate Tautų Piligrimas, Visuotinės Šventosios Bažnyčios Šeimos Globėjas, kurio asmenyje atrandame rūpestingo, į vienybę kviečiančio ir telkiančio bei kiekvieną avį prie širdies glaudžiančio Gerojo Ganytojo meilės liudytoją; iš uždarumo, priešiškumo, nepasitikėjimo ir susiskaldymo išlaisvinančios Evangelijos Žinios skelbėją.

Džiaugiamės galėdami dar kartą išreikšti ir paliudyti Jums, Šventasis Tėve, savo brolišką solidarumą bei sūnišką paklusnumą. Dėkojame už pastangas ir tvirtą ryžtą išreikštą Jūsų laiškuose, kuriais puoselėjama taika ir vienybė Bažnyčios viduje, siekiama šiandieninio pasaulio santykio su Visuotine Bažnyčia darnos. Kartu perduodame visų lietuvių katalikų reiškiamą ištikimybę Jums, šv. Petro įpėdiniui. Remiame ir palaikome Jūsų Apaštališkąją tarnystę savo malda, o taip pat dėkojame už Jūsų jautrumą ir rūpestį kiekvienu artimu ir tolimu Bažnyčios vaiku.

Meldžiame Jums gausių Viešpaties malonių, Dievo Motinos bei šv. Juozapo užtarimo ir globos Jūsų tarnystėje.

Lietuvos Vyskupų ir visų lietuvių katalikų vardu,

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

Mons. Gintaras Grušas
Generalinis sekretorius