Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kreipimasis dėl naminės degtinės legalizavimo įstatymo (2010 09 21)

2010 09 21

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei I. Degutienei
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Kubiliui

Alkoholio vartojimo augimas ir su tuo susijusios problemos nėra naujiena Lietuvos visuomenėje. Kasdien susiduriame su tūkstančiais tragiškų alkoholio sulaužytų likimų, suluošintų gyvenimų, įvykių. Pateikiami statistiniai gyventojų grynojo alkoholio vartojimo duomenys, sparčiai gausėjantys alkoholio prekybos taškai, kurie savo tinklais ketina apraizgyti ir poilsio bei turizmui, žmonių sveikatinimui bei šeimų rekreacijai skirtas viešąsias erdves, verčia ypatingai susimąstyti dar kartą šia tema.

Tikrai niekas net neabejoja, kad alkoholio vartojimas kelia pavojų gyventojų sveikatai ir šalies gerovei, daro neigiamą įtaką paaugliams ir jaunimui ne tik sveikatos srityje, bet ir visos asmenybės pilnavertiškam vystymuisi.

Suluošinti gyvenimai, skyrybos, smurtas šeimoje, tragedijos keliuose, ašaromis pavirstantys net patys gražiausi gyvenimo švenčių ir sukakčių minėjimai bei prageriami paskutiniai turimi pragyvenimui skirti pinigai tapo mūsų visų kasdienybe, kuri sukuria naujas ir dar gilesnes visuomenės problemas. Dėl girtavimų patiriami nuostoliai daug kartų didesni už gaunamas pajamas už parduotą alkoholį. Turime nepamiršti, kad visų mūsų tokių tragiškų gyvenimo pasekmių sąskaita klesti visa alkoholio industrija.

Net sporto pasiekimai tapo nebeatskiriamai susieti su alaus vartojimo gausa. Nes, jei negersi alaus, neparemsi sporto. Vadinasi nesi tautos ir valstybės patriotas. Ar tai kelias, kuris yra mūsų tautos kelias? Nerimą kelia ir tai, kad alkoholio kontrolė vyksta vangiai ir neduoda jokių teigiamų pasekmių. Matyt ir negali duoti, nes alkoholio industrija kasdien įsivilkdama į vis „gražesnį ir patrauklesnį“ rūbą sulaukia palaikymo ir net paskatinimo iš Seimo narių ir Vyriausybėje svarstomų įstatyminių nuolaidų. Vienas kuklus pavyzdys: Seime įregistruotas Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų projektas, kuris sumažintų alkoholinių gėrimų prieinamumą, lieka „netyčia“ pamirštas stalčiuose, tačiau projektai, kuriais siekiama liberalizuoti, išsaugoti ar didinti alkoholinių gėrimų prekybą, ketinama svarstyti skubos tvarka. Seimas skatinamas priimti naminės degtinės legalizavimo įstatymą, kuriame yra teikiama daug motyvacijų apie kultūringą ir saikingą alkoholio naudojimą. Pritariame Lietuvos Sąjūdžio išsakytam susirūpinimui dėl girtavimo plitimo ir raginimui nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo. Jokie įstatymuose pramatyti lėšų paskyrimai antialkoholinei ir antinarkotinei propagandai ir prevencijai neatpirks suluošintų gyvenimų pasekmių ir neprisidės prie alkoholio vartojimo mažinimo. Bet tokia įstatymų leidėjų pozicija tik aiškiai paliudija, kad pelnas ir soti ateitis svarbiau už pilnavertį šalia esančiojo gyvenimą. Išplitęs, netramdomas, liberalizuojamas ir propaguojamas girtavimas stumia Lietuvos žmones toliau į moralinę degradaciją bei fizinę pražūtį.

Raginame visus, kuriems pavesta rengti ir skelbti įstatymus bei globoti ir saugoti kiekvieną valstybės pilietį, gerai įvertinti visus alkoholio vartojimo padarinius, turėti drąsos atsispirti pagundai naminės degtinės legalizavimą pateisinti „kultūringu“ ir „saikingu“ alkoholio vartojimu – taip apgaudinėjami valstybės piliečiai, ir nepriimti naminės degtinės legalizavimo įstatymo.

Pagarbiai,

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Vyskupų Konferencijos Pirmininkas