Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacija apie pal. Teofiliaus Matulionio minėjimą Lietuvos vyskupijose

2018 m. gegužės 21 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija išleido dekretą, kuriuo visose Lietuvos vyskupijose kasmet birželio 14 dieną leidžiamas palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laisvas minėjimas. Kitu tos pačios kongregacijos dekretu, išleistu šių metų gegužės 24 d., Kaišiadorių vyskupijoje leista palaimintąjį Teofilių Matulionį kasmet birželio 14 d. minėti privalomo minėjimo tvarka. Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju 2017 m. birželio 25 d. iškilmingos ceremonijos Vilniuje, Katedros aikštėje, metu.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas

2018 m. gegužės 30 d.