Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2003 10 21. LVKS informacija. Išleista kompaktinė plokštelė “Jonas Paulius II kalba Lietuvai”

Antradienis, spalio 21d. (Vilnius). Antradienį žurnalistams ir visuomenei pristatyta nauja kompaktinė plokštelė “Jonas Paulius II kalba Lietuvai”.

“Tik ką, per rekordiškai trumpą laiką, išleista kompaktinė plokštelė yra svarbi ir reikšminga, nes ji įkūnija ir išreiškia ne tik popiežiaus Jono Pauliaus II meilę Lietuvai, bet ir daugelio lietuvių meilę Šventajam Tėvui”, - antradienį LRT vykusioje spaudos konferencijoje sakė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius monsinjoras Gintaras Grušas. Jis apgailestavo, kad dėl įvairių priežasčių kompaktinėje plokštelėje pateikiamos ne visos popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje metu pasakytos kalbos, bet pastebėjo, kad šis įrašas yra svarbus, nes dabar jis visuomet liks su mumis.

Monsinjoras Gintaras Grušas padėkojo LRT Generaliniam direktoriui Kęstučiui Petrauskiui už išleistą kompaktinę plokštelę ir priminė, kad dar rugsėjo mėnesį Lietuvos vyskupai, minint popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų šalyje dešimtmetį, paskatino visus tikinčiuosius dar kartą prisiminti tuomet Šventojo Tėvo lietuviams tartus žodžius, kurie dar yra labai aktualūs ir šiandien. “Tuomet daug ką išgirdome, bet neįsisavinome, nepriėmėme į širdį. Džiaugiuosi, kad šiandien atsirado galimybė ne tik skaityti, bet ir išgirsti popiežiaus balsu lietuviškai sakomas kalbas”, - sakė jis.

LRT Generalinis direktorius Kęstutis Petrauskis priminė, kad šiemet minėjome popiežiaus apsilankymo Lietuvoje dešimtmetį, o šiomis dienomis švenčiame Jono Pauliaus II pontifikato 25-metį: “Švenčiant šias metines tokios kompaktinės plokštelės išleidimas yra reikšmingas. LRT tiesiogiai transliavo Popiežiaus apsilankymą įvairiose Lietuvos vietovėse prieš 10 metų ir šiemet nusprendėme tuomet Jono Pauliaus II tartus žodžius įamžinti kompaktinėje plokštelėje”.

“Knygutės dydžio ir formos kompaktinės plokštelės dėklas buvo pasirinktas ne atsitiktinai. Klausytojams norėjome leisti ne tik išgirsti Popiežiaus lietuviškai tartus žodžius, lydimus lietuvių autorių muzikinių kūrinių, bet ir juos perskaityti bei išvysti keletą vizito nuotraukų. Knyga, - nes tai ne muzika. Knyga, - nes tai šviesa. Knyga, - nes Šventojo Tėvo žodžiai yra verti būti išspausdinti”, - žurnalistams sakė projekto autorius ir vykdytojas LRT garso įrašų ir leidybos studijos vadovas Jonas Korys.

Dalis kompaktinės plokštelės “Jonas Paulius II kalba Lietuvai” tiražo bus platinama knygynuose, dalis – per parapijas ir mokyklas. Kol kas 500 egzempliorių tiražu išleista kompaktinė plokštelė kainuos apie 30 litų. “Jei reikės – gana greitai galėsime išleisti papildomą tiražą”, - žadėjo projekto autoriai ir LRT vadovai.

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt