Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose

2013-03-05

Pastaruoju metu žiniasklaidos priemonės mini, jog Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) frakcija Seime siūlo mokyklose įvesti privalomas tikybos pamokas.

Toks politikų žingsnis sukelia visiškai nereikalingą įtampą ir pasipiktinimo bangą visuomenėje, neva Bažnyčia siekia prievartinės akcijos.

Norėdami išsklaidyti šias abejones, reiškiame nepritarimą ir neigiamą nuomonę tokiems siūlymams. Šie politikų raginimai nėra ir nebuvo derinami su Katalikų Bažnyčios vadovybe. Suprantame, kad privalomos tikybos pamokos turėtų būti tik katalikiškose mokymo įstaigose, bet ne valstybinėse mokymo įstaigose.

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartyje dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 2 straipsnio 2 dalyje minima, jog „lankančių mokyklą moksleivių iki Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto amžiaus teisė rinktis tikybos ar etikos kursą priklauso jų tėvams ar globėjams. Moksleiviai, sulaukę Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto amžiaus, turi teisę savarankiškai apsispręsti dėl tikybos mokymosi“. Sutartis neapsiriboja vien tik katalikų tikybos pamokomis, bet palieka laisvę ir kitų konfesijų tikybos pamokoms.

Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose esanti dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo tvarka pilnai įgyvendina galimybę visiems norintiems pasirinkti savo konfesijos tikybos arba etikos pamokas, tuo pačiu nepažeisdama niekieno laisvės apsispręsti dėl savo dorinio ir religinio ugdymo.

Katalikų Bažnyčia visada gerbė ir gerbs žmogaus laisvės teisę dorinio ugdymo pamokų pasirinkime, tačiau kartu nori priminti tikintiems tėvams apie jiems tenkančią pareigą bei atsakomybę pasirūpinti, kad jų vaikai įgytų reikiamų tikėjimo žinių ir būtų formuojami katalikiško ugdymo dvasioje.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius