Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones

Šiomis dienomis pasaulio visuomenės dėmesys nukreiptas į Filipinus. Praūžęs neregėto galingumo taifūnas sugriovė miestus, išardė šeimas, paliko našlaičiais vaikus. Nelaimės metu žuvo apie 4000 žmonių, buvo sužeista daugiau nei 18 000 asmenų, yra daug dingusiųjų be žinios. Nuo šios stichinės nelaimės nukentėjo daugiau nei 2 mln. šeimų, iš viso daugiau nei 10 mln. asmenų. Materialiniai nuostoliai siekia milijardus litų.

Tokie yra skaičiai, už kurių slypi artimuosius praradusiųjų skausmas ir ašaros, sužeistųjų kančia, benamiais ir beturčiais tapusiųjų dejonė. Neleiskime, kad ši nelaimė skatintų nevilties ir apleistumo potyrį nusiaubtuose Filipinų regionuose! Junkimės į bendrą maldą, prašydami, kad Viešpats savo galingu veikimu nušluostytų nukentėjusiųjų ašaras, numalšintų skausmą ir leistų visiems patirti tikrą krikščioniškąjį solidarumą!

Nukentėjusiesiems Filipinuose skubiai reikia ir materialinės pagalbos. Lietuvos vyskupai nusprendė skirti tam reikalui visoje šalyje gruodžio 8 dieną, antrąjį Advento sekmadienį, aukojamų šv. Mišių rinkliavą.

Visus, norinčius prisidėti prie šios pagalbos akcijos savo įnašu, kviečiame auką pervesti į šią sąskaitą:

Lietuvos Vyskupų Konferencija (kodas 193040214)

SEB bankas

Sąsk. nr. LT77 7044 0600 0107 0368

„Nukentėjusiems Filipinuose“

Darnus atsiliepimas į šį kvietimą teatskleidžia mūsų solidarumą ir norą nešti viltį kenčiantiems! Teatlygina Viešpats visiems neliksiantiems abejingais!

Lietuvos vyskupai 2013 m. lapkričio 20 d.