Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį

2016 m. sausio 11 dieną Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas.

Daug dėmesio posėdžio metu buvo skirta Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje. Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadieniui (kurį šiemet švęsime kovo 6 d.) įvairiuose pasaulio žemynuose gyvenantys mūsų tautiečiai parašys bendruomeninę maldą, atspindinčią Lietuvoje ir svetur gyvenančiųjų mūsų tautiečių dvasinę vienybę. Ruošiantis didžiausio jubiliejinio renginio – Nacionalinio gailestingumo kongreso – šventimui, ganytojai paskyrė vyskupijų atstovus, koordinuosiančius pasiruošimo kongresui darbus kiekvienoje vyskupijoje. Šiaulių vyskupijos koordinatoriumi paskirtas kun. E. Alūza, Kauno arkivyskupijos – kun. A. Kazlauskas, Telšių vyskupijos – kun. T. Kaulius, Vilkaviškio vyskupijos – kun. L. Baltrušaitis, Vilniaus arkivyskupijos – kun. M. Marszalek, Kaišiadorių vyskupijos – mons. A. Jurevičius, o Kariuomenės ordinariato – kun. R. Venckus. Netrukus bus paskirtas ir Panevėžio vyskupijos atstovas-koordinatorius. Arkivysk. G. Grušas trumpai apžvelgė Nacionalinio gailestingumo jubiliejaus programą. Jis informavo, kad svarbiausi kongreso renginiai – šeštadienį, gegužės 7 d. vyksiančios teminės konferencijos ir užsiėmimai įvairiose Vilniaus bažnyčiose, po pietų švęsimos iškilmingos šv. Mišios Katedros aikštėje ir vakarinis koncertas. Sekmadienį, gegužės 8 d., šventės dalyviai kviečiami į iškilmingą procesiją per Vilnių, prašant Dievo gailestingumo mums ir visam pasauliui, kuri užsibaigsianti Eucharistijos šventimu Katedros aikštėje. Laukiama dalyvių iš visos Lietuvos bei iš užsienio.

Į posėdį susirinkę vyskupai taip pat apsvarstė kai kuriuos teisinius klausimus, tarp jų – nuo 2017 m. sausio 1 d. besikeičiančią 1992-2001 m. Bažnyčioje sudarytų santuokų civilinės registracijos tvarką. Ganytojai taip pat patvirtino medžiagos 2016 m. Krikščionių vienybės savaitei lietuviškąjį vertimą.

Posėdžio dalyje, skirtoje įvairiems personaliniams klausimams bei Bažnyčios atstovavimui tarptautiniuose renginiuose, išrinktas naujas LVK Generalinio sekretoriaus padėjėjas. Juo tapo kun. S. Rumšas OP. 2016 m. gegužės 16-19 d. vyksiančioje Italijos Vyskupų Konferencijos generalinėje asamblėjoje Lietuvos Vyskupų Konferenciją atstovaus jos pirmininkas arkivysk. G. Grušas. Į 2016 m. kovo 2-3 d. Rabate (Malta) vyksiantį CCEE Nacionalinių katechezės delegatų suvažiavimą deleguoti Lietuvos katechetikos centro direktorius mons. R. Gudlinkis bei šio centro katechetikos kuratorė A. Pinigienė.

Vyskupai svarstė ir renginių, kuriuos ves į Lietuvą atvykstantys garbūs svečiai, organizacinius aspektus. Gegužės pabaigoje į mūsų šalį ketina atvykti Popiežiškojo Grigaliaus universiteto vicerektorius akademiniams reikalams kun. H. Zollner SJ, o birželio pabaigoje tikimasi sulaukti Didžiojo Penitenciaro kard. M. Piacenza. Abu garbūs svečiai sutiko vesti renginių ciklus, skirtus dvasininkams bei vienuolijų nariams.

Kauno arkivysk. L. Virbalas informavo susirinkusiuosius apie jau tradiciniu tapusio, didelio populiarumo susilaukiančio, jaunimui skirto renginio Valentino diena kitaip organizaciją. Šiemet, švenčiant Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų, prie dieviškojo gailestingumo bus galima prisiliesti ir šio renginio metu: norintieji bei tam pasiruošę čia pat, renginio metu, galės priimti Sutaikinimo sakramentą.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. vasario 22-23 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas