Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK generalinis sekretorius: Bažnyčios atsakas į koronavirusą – adekvatus grėsmės lygiui

Lietuvoje koronaviruso grėsmės lygis šiuo metu nėra didelis – fiksuoti trys ligos atvejai, tačiau Bažnyčia, bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, atidžiai stebi situaciją ir prireikus operatyviai reaguos į iššūkius. Kaip kovo 10 d. surengtoje trumpoje spaudos konferencijoje ↗ sakė Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, koronaviruso prevencijos priemonės Bažnyčioje taikomos atsižvelgiant į situaciją, kuri yra dabar.

„Ačiū Dievui, turime tik kelis susirgimo atvejus, bet turime būti atviri visoms galimybėms suprasdami, kad užsikrėtimo atvejų gali daugėti“, – pabrėžė LVK generalinis sekretorius.

Sukurtos vidinės ir išorinės informacijos sistemos padeda operatyviai informuoti dvasininkus, bažnyčiose dirbančius pasauliečius ir tikinčiuosius apie tai, kokių priemonių imtis atsakant į konkretų koronaviruso grėsmės lygį. Bažnyčiose, parapijose, centruose išplatintos Sveikatos apsaugos ministerijos parengta vaizdinė medžiaga su rekomendacijomis viruso prevencijai.

„Tikriausiai esate girdėję, kad bažnyčiose nebeliko bendrai naudoto švęsto vandens siekiant išvengti viruso plitimo rizikos. Šiuo metu siūloma atsisakyti bučiuoti kryžius ir relikvijas, nors kai kuriose bendruomenėse yra tokia tradicija, imamasi kitų papildomų apsaugos priemonių, su kuriomis supažindinti dvasininkai ir tikintieji“, – vardijo LVK generalinis sekretorius.

Paprašytas išsamiau paaiškinti, ar apskritai bus atsisakyta šventinto vandens naudojimo bažnyčiose, kun. K. Smilgevičius paaiškino, kad „tai nereiškia, kad atsisakysime švęsto vandens apskritai, tai nereiškia, kad atsisakysime tikinčiųjų apšlakstymo švęstu vandeniu sekmadieniais, tai nereiškia, kad atsisakysime švęsto vandens ten, kur jis prieinamas tik vienam kunigui. Atsisakyta tik švęsto vandens, kuriuo tikintieji persižegnoja įėję į šventoves ir iš jų išeidami. Mūsų nuomone, tai buvo būtina, tad džiaugiamės, kad Lietuvos bažnyčiose buvo operatyviai įvykdyta ši rekomendacija. Jei reikės papildomų prevencijos priemonių, jų imsimės, tačiau pabrėžčiau, kad, viena vertus, svarbu nepervertinti koronaviruso grėsmės taip gąsdinant žmones, kita vertus, svarbu jos nenuvertinti sakant, jog problemos nėra“.

Lietuvos vyskupų konferencija įvertino tų vyskupijų, kurios pirmiausiai buvo paveiktos koronaviruso, – Honkongo, Milano, kitų Italijos, Austrijos, Vokietijos vyskupijų – patirtį vykdant viruso plitimo prevenciją. Tai leido aiškiau pamatyti, kokių prevencijos priemonių šiuo metu Lietuvoje reikia. „Kadangi grėsmė kol kas palyginti nedidelė, nėra būtinybės keisti, pvz., įprastą Komunijos priėmimo tvarką ar riboti tikinčiųjų dalyvavimą šv. Mišiose. Kai kuriose valstybėse, kur sergančiųjų skaičius didelis, Komunija dalijama į rankas. Mes taip pat neatmetame galimybės, kad, padidėjus koronaviruso grėsmės lygiui, galbūt irgi šitaip reaguotume, tačiau ne šiandien“, – sakė kun. K. Smilgevičius.

Pareiga švęsti sekmadienį galioja tik tiems tikintiesiems, kurie gali ją įvykdyti, tai reiškia – pakankamai sveikiems žmonėms. Blogai besijaučiančiuosius, ypač jei jie įtaria, kad serga užkrečiama liga, kun. K. Smilgevičius drąsino pasilikti namie. Užsikrėtę koronavirusu žmonės karantinuojami, tad jų sielovada numatyta sąlygomis, kurios neleistų virusui plisti toliau.

Kaip pabrėžė kun. K. Smilgevičius, jei koronaviruso situacija keisis, bus priimtos papildomos prevencijos priemonės, adekvačios pasikeitusiam grėsmės lygiui Lietuvoje. Pasak kunigo, remiantis sveika nuovoka bus greitai reaguojama „matant, kad kažkurioje bendruomenėje situacija pakito ir būtina imtis papildomų priemonių. Komunikacinės sistemos, kurias turime, tikrai efektyvios, išbandytos ir veikiančios, tad labai greitai galime vieni kitus informuoti apie pasikeitimus. Taip pat džiaugiamės, kad valstybės institucijos operatyviai dalijasi informacija su mumis. Tai padeda operatyviai reaguoti į tai, ką nusprendžia valstybė, savo ruožtu pasiūlydama mums galimų papildomų priemonių, kurių prireikus galėtų imtis Bažnyčia“, – sakė kun. K. Smilgevičius.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

Parsisiųsti plakatą spaudinimui PDF ↗