Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos plenarinės asamblėjos kreipimasis į Europos Sąjungos Tarybos pirmininką (2003 10 04)

Gerb. Silvijui Berluskoniui
Ministrui Pirmininkui
Europos Sąjungos Tarybos
Pirmininkui

Vilnius, 2003 m. spalio 4 d.

Gerbiamasis Pirmininke,

Vilniuje į Plenarinę Asamblėją susirinkę Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos pirmininkai sveikina Jus ir į kitus Europos Sąjungos Tarybos narius, susirinkusius į Tarpvyriausybinę Konferenciją, kurioje bus svarstomi Konstitucinės Europos Sąjungos sutarties pakeitimo klausimai.

Mūsų Asamblėja, linkėdama visokeriopos sėkmės šiai Konferencijai, kreipiasi į Jus primindama būtinybę Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties preambulėje aiškiai paminėti krikščioniškąsias Europos šaknis, kaip jau buvo rašyta Europos Sąjungos Vyskupijų Komisijos pirmininkų Jums skirtame 2003 m. rugsėjo 22 dienos laiške.

Su šiuo prašymu kreipiamės į Jus prisimindami dviejų tūkstantmečių mūsų žemyno istorijos faktus ir atsiliepdami į daugelio Europos šalių gyventojų, mūsų dienomis įvairiais būdais aktyviai gyvenančių krikščionišką gyvenimą, lūkesčius.

Būsime Jums labai dėkingi, jei palaikysite šį mūsų kreipimąsi ir perduosite jį kitiems tarpvyriausybinės Konferencijos dalyviams.

Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos Plenarinės Asamblėjos vardu,

Pagarbiai,

Amédée Grab
Coira vyskupas
Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos Pirmininkas

Josip Bozanic
Zagrebo arkivyskupas
Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos Vicepirmininkas

LVKS informacija
info@lvk.lcn.lt