Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Dekretas dėl Lietuvos vyskupų konferencijos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisyklių tvirtinimo

DEKRETAS

2018-06-12 Nr. 1-154/18

DĖL LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO

Lietuvos vyskupų konferencija 2018 m. birželio 12 d. plenariniame posėdyje patvirtino Lietuvos vyskupų konferencijos asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo taisykles. Šios taisyklės yra privalomos ir saisto visus Lietuvos vyskupų konferencijos įsteigtus ir jos jurisdikcijoje esančius organus.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

Arkivyskupas Gintaras Grušas
Pirmininkas

Kun. Kęstutis Smilgevičius
Generalinis sekretorius