Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gruodžio 12 d. plenarinį posėdį

2011 m. gruodžio 12 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, A. Poniškaitis, J. Ivanauskas.

Posėdyje dalyvavo ir sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.

Susitikimo metu vyko LVK Tarybų narių bei Komisijų ir Tarybų sekretorių skyrimai. Vykusio balsavimo metu visi LVK Tarybų nariai bei Tarybų ir Komisijų sekretoriai patvirtinti trejų metų kadencijai. Artimiausiu metu įvyks sudarytų Komisijų bei Tarybų posėdžiai, kurių metu bus svarstomi ateities veiklos prioritetai.

Posėdyje buvo apžvelgti drauge su valstybės valdžia vykdomi darbai, rengiami įstatymai bei visuomeninių organizacijų reikalai, svarstyti Bažnyčioje sudarytų santuokų pranešimų tvarkos ir laikinojo LVK bei Vyriausybės įgaliotos institucijos susitarimo pakeitimų klausimai.

Plenarinio posėdžio dieną ganytojai susitiko su J. E. Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Prezidentūros rūmuose vykusiame susitikime kalbėta apie Katalikų Bažnyčios vaidmenį bei indėlį šalies ir piliečių gyvenime, Valstybės ir Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimą mažinant socialinę atskirtį, skatinant bendruomeniškumą, stiprinant visuomenės dvasinę būseną. Pokalbio metu buvo aptarti švietimo, kultūros paveldo, visuomenei aktualūs socialiniai klausimai. Ruošiantis minėti Žemaičių Krikšto 600 m. Jubiliejų, kuris bus švenčiamas 2013 metais, Lietuvos Prezidentei buvo pristatyti planuojami pagrindiniai iškilmių renginiai. Ganytojai pasveikino šalies Prezidentę su artėjančiomis Šv. Kalėdomis bei perdavė visiems Prezidentūros darbuotojams kalėdaičių artėjančiai Kūčių vakarienei.

Susirinkimo metu svarstytas LVK delegato užsienio lietuvių sielovadai prel. E. Putrimo perduotas Čikagos (JAV) arkivyskupo prašymas dėl papildomo kunigo skyrimo Čikagos bei jos apylinkėse gyvenančių lietuvių sielovadai.

Posėdžio metu ganytojai svarstė ir balsavimu patvirtino parengtą naujos redakcijos Lietuvos Caritas statutą.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2012 m. vasario 14 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas