Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis

Rugsėjo 28 d. Naujosios evangelizacijos tarybos pirmininkas arkivyskupas R. Fisichella susitiko su ambasadoriais prie Šventojo Sosto ir suteikė jiems daugiau žinių apie Neeilinį Gailestingumo jubiliejų – pirmąjį teminį jubiliejų Bažnyčios istorijoje.

Per susitikimą arkivyskupas R. Fisichella išvardijo būsimo Jubiliejaus naujoves. Jis paminėjo, kad bus atidarytos Šventosios durys Romoje ir vyskupijų katedrose bei iškiliose vyskupijų šventovėse. Per visą Jubiliejų popiežius kas mėnesį rengs po vieną jubiliejinę bendrąją audienciją, kuri, šalia tradicinių trečiadienio audiencijų, vyks šeštadieniais. Kas mėnesį popiežius atliks gailestingumo gestą, kurį ragins pakartoti vyskupus savo vyskupijose. Šiam Jubiliejui bus atrinkta apie 1000 kunigų – iškilių pamokslininkų ir nuodėmklausių, kurie, kaip Gailestingumo misionieriai, bus skirti patarnauti pasaulio vyskupijų tikintiesiems.

Organizuotoms maldininkų grupėms, norinčioms įeiti į Šv. Petro baziliką per Šventąsias duris, reikės registruotis Naujosios evangelizacijos tarybos tinklapyje, nes joms bus skirtas specialus saugus kelias į baziliką. Užsiregistravę tikintieji sutartu laiku pradės kelią prie Angelo pilies – dėl to saugumo patikra bus trumpesnė ir bus galima atskiru taku patekti į Šventojo Petro aikštę ir baziliką. Registraciją internetu numatoma pradėti spalį.

Bazilikos prieigose paskirtos trys bažnyčios – San Giovanni dei Fiorentini (via Giulia), Chiesa Nuova (Santa Maria in Vallicella) (corso Vittorio Emmanuele) ir San Salvatore in Lauro (via dei Coronari), – kur maldininkų grupės galės susirinkti, atlikti išpažintį ir susikaupti prieš pajudėdamos prie Angelo pilies. Į kitas tris Romos popiežiškąsias bazilikas (t. y., į San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore ir San Paolo fuori le Mura) bus galima patekti įprastu būdu.

Politikai, norintys atlikti maldingą kelionę arba dalyvauti popiežiaus renginiuose, turi tartis dėl apsilankymo per savo šalių ambasadas.

Tarybos tinklalapyje www.im.va įvairiomis kalbomis pateikiamas kalendorius ir nuolat skelbiami pranešimai spaudai.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos informacija

2015.09.30