Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kvietimas lietuviams visame pasaulyje

2022 m. kovo 3 d.

Mieli lietuviai visame pasaulyje,

Kai rengėme laišką Maldos už lietuvius visame pasaulyje dienai, mažai kas galėjo numatyti, kad Rusija užpuls Ukrainą ir prasidės karas.

Daugelis iš Jūsų buvote tie, kurie taikiomis priemonėmis kovojote už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, rėmėte vargstančius. Ačiū Jums už tai.

Jūs žinote, kaip paveikti savo šalių vyriausybes, parlamentus, prezidentus, kad šie taip pat stotų į Laisvės ir Tiesos pusę.

Kviečiu ten, kur esate, Jūsų gyvenamose šalyse, padėti ukrainiečių bendruomenėms, telktis ir aktyviai veikti, kad vėl Europoje įsivyrautų taika, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Taip pat kviečiu padėti karo siaubą kenčiantiems žmonėms, remiant organizacijas, kurios telkia tokią paramą.

Tegul mūsų ginklai šioje kovoje būna malda ir konkretūs darbai dėl laisvės, dėl tiesos, dėl taikos.

Dieve, laimink Ukrainą!
 
 + Gintaras Grušas
LVK Pirmininkas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

Prel. Edmundas Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas
užsienio lietuviams katalikams