Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

2000 12 01. LVK sekretoriato informacinis pranešimas dėl azartinių lošimų namų legalizavimo projekto

2000 12 01

2000 metų gruodžio 1 dieną Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ ir LVK generalinis sekretorius vyskupas Jonas Boruta SJ raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo pirmininką Artūrą Paulauską ir ministrą pirmininką Rolandą Paksą, ragindami juos dar kartą atidžiai apsvarstyti ir įvertinti galimus neigiamus azartinių lošimų namų legalizavimo padarinius.

Vyskupai savo kreipimesi priminė, ką dar 1993 metais tuometiniam Seimo pirmininkui Česlovui Juršėnui buvo rašęs velionis kardinolas Vincentas Sladkevičius:

Kaip skaudi patirtis rodo, azartiniai lošimai yra žalingi kiekvienai visuomenei, nes skiepija norą lengvai praturtėti gaunant ne darbu įgytą pelną, kelia pagundą rizikuoti kitų sąskaita, silpnina privačių ūkių patvarumą.

Pasaulinė patirtis rodo, kad azartiniai lošimai siejasi su amoraliais pasilinksminimais, narkotikų prekyba, didina nusikalstamumą. Lošimai iš pinigų (automatų ir kompiuterių žaidimai) sukelia vaikų ir paauglių neurotines reakcijas, skatina polinkį į alkoholio ir narkotikų vartojimą, veda į moralinį palaidumą.

Vyskupai jokiu būdu nėra priešingi mėginimams surinkti daugiau pinigų į biudžetą, tačiau nori atkreipti įstatymų leidėjų dėmesį, kad moraliniai ir dvasiniai nuostoliai, legalizavus azartinių lošimų namus, gali būti kur kas didesni nei planuojamas pelnas, o dvasiškai palūžusių ir morališkai žlugusių žmonių išlaikymas gali dar didesne našta užgulti valstybės ir visuomenės pečius. Katalikų Bažnyčia visuomet aukščiau visų merkantiliškų išskaičiavimų iškelia žmogaus asmenybę, todėl ir minėtu kreipimusi vyskupai ragina Seimo narius pasverti ne tik teigiamus tokio įstatymo aspektus, bet pirmiausia stengtis išvengti moralinių nuostolių.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas