Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupų kreipimasis dėl pagalbos potvynio JAV aukoms (2005 09 06)

2005 m. rugsėjo 6 d.

Brangūs tikintieji,

Gamtos nelaimių akivaizdoje visuomet susimąstome, koks silpnas yra žmogus, kokia svarbi jam Dievo pagalba ir broliška meilė. Nuoširdžiai užjausdami Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojus dėl didžiulių netekčių Naujajame Orleane, kviečiame Lietuvos katalikus užtariamajai maldai. Viešpats tesuteikia paguodos žuvusiųjų šeimoms, testiprina nukentėjusių ryžtą atstatyti stichijos išteriotus gyvenimus, tesustabdo besikėsinančius naudotis kitų bėda, teįkvepia pareigūnus kantriai ir atsakingai grumtis su katastrofa.

Atgimimo metais JAV tikinčiųjų bendruomenės dosniai šelpė mūsų Bažnyčią ir labai padėjo atsigauti po sovietinės priespaudos. Paliudykime krikščionišką solidarumą suteikdami bent kruopelę paramos būsto ir net maisto stokojantiems Luizianos ir nukentėjusio pietinės Amerikos pakraščio žmonėms.

Galintys šiam tikslui paaukoti tesikreipia į Lietuvos Caritas ar į vyskupijų ir parapijų Caritas bendradarbius.

Lietuvos vyskupai