Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Lietuvos vyskupai kviečia dalyvauti ES piliečių iniciatyvoje „Vienas iš mūsų“

2013-02-14

Brangūs broliai ir seserys,

Prieš metus Europos Komisija Parlamentui pateikė programą „Horizontas 2020“ – mokslinių tyrimų ir inovacijų Europoje skatinimui skirtą priemonių paketą. Šia programa siekiama skatinti tiek mokslo, tiek ir verslo plėtrą, ypač didesnį dėmesį teikiant mažiau išsivysčiusiems regionams.

Tačiau šalia kilnių tikslų, šioje programoje yra numatytas finansavimas žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimų projektams, kurių metu gali būti sunaikinamas žmogaus embrionas.

2012 m. balandžio 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojo Europos piliečių iniciatyvos reglamentas, kuris suteikia teisę Europos Sąjungos piliečiams siūlyti teisės aktą Europos Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais. Tam reikalinga surinkti vieną milijoną Europos Sąjungos piliečių parašų iš ne mažiau kaip septynių valstybių narių.

Tad šiuo metu Europoje yra vykdoma akcija „Vienas iš mūsų“, kuria siekiama, kad Europos Parlamente būtų inicijuota pataisa, kuri užtikrintų, jog iš Europos Sąjungos biudžeto nebūtų finansuojami žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimų projektai.

2012 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija įregistravo šią Europos piliečių iniciatyvą „Vienas iš mūsų“. Lietuvoje reikia surinkti mažiausiai 20 tūkstančių šios iniciatyvos palaikytojų parašų, kad veiksmingai prisidėtume prie šios kilnios akcijos.

Parašai bus renkami iki šių metų lapkričio 1 dienos. Pasirašyti už šią iniciatyvą galima dviem būdais. Detali informacija apie iniciatyvą ir pasirašymą: www.lietuvosseimoscentras.lt/vienasismusu.

Akcijos pavadinimas – „Vienas iš mūsų“ mus kviečia suprasti, jog mes kažkada kiekvienas buvome embrionais. Todėl tie žmonės, kurie dabar yra embriono stadijoje, ir kurie gali būti nužudyti mokslo inovacijų vardan, kaip ir kiekvienas iš mūsų turi prigimtinę teisę į gyvybę.

Atsiliepkime šios akcijos rengėjų kvietimui. Nebūkime abejingi tiems, kurie neturi, kas juos apgintų...

Lietuvos vyskupai