Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. gruodžio 16 d. plenarinį posėdį

2010 m. gruodžio 16 d. Kaune vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, G. Grušas, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, A. Poniškaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi. Nuncijus pasveikino visus posėdžio dalyvius artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Pasidalino savo parengtais pamąstymais apie vyskupų paskelbtus Dievo Gailestingumo metus, pasirodžiusią naują Popiežiaus Benedikto XVI-ojo knygą bei LR Prezidentės vizitą Vatikane.

Posėdžio dalyviai aptarė vykdomų darbų su valdžios institucijomis apžvalgą. Kalbėta apie būtinybę siekti, kad priimamuose įstatymuose būtų įtvirtinta, gerbiama bei užtikrinama sąžinės ir tikėjimo laisvė. Taip pat vyskupai buvo informuoti apie darbus, kurie vyksta įvairiose dvišalėse darbo grupėse, kurios suburtos įgyvendinti tarptautinės sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto bendradarbiavimo nuostatas.

Vyko diskusijos dėl Bažnytinės Teisės terminų vartojimo ir jų pritaikymo naujai parengtam Bažnytinės Teisės Kodekso vertimui į lietuvių kalbą.

Posėdžio dalyviai buvo informuoti, kad 2011 m. sausio 10 d. Kaune, arkivyskupijos salėje, vyks ekumeninė konferencija, kurioje dalyvaus Maskvos Patriarchato arkivyskupas Hilarijonas, Liuteronų vyskupas M. Sabutis, Katalikų Bažnyčios atstovai. Konferencija skirta šeimos klausimams.

Vysk. R. Norvila dalinosi mintimis apie lapkričio pabaigoje, Briuselyje, vykusį COMECE posėdį. Susitikimo metu pagrindinė tema buvo skirta populizmui, kurio apraiškų pakankamai daug sutinkama Europoje. Populistinės partijos siekia patekti į valdžią naudojantis ir spekuliuojant tautiškumo, istorinio paveldo ir tradicinių vertybių sąvokomis. Populistinė politinė veikla yra tarsi priešingas polis demokratijai. Pati populizmo sąvoka nėra aiškiai apibrėžta, tačiau akivaizdžiai matoma, kad tai idėjos ar veiklos, kurios ketina atstovauti tam tikros grupės poreikius ar interesus.

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Kardinolas A.J. Bačkis padėkojo visiems vyskupams už išreikštą norą bei pritarimą kitus metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais bei dalinosi mintimis kaip vyksta pasirengimas Nacionaliniam Gailestingumo Kongresui, kuris vyks Vilniuje, balandžio 30 – gegužės 1 dienomis. Ruošiantis šiam kongresui specialiai yra gaminamos Dievo Gailestingumo paveikslo kopijos, kurios Vilniaus arkikatedroje bus iškilmingai pašventintos 2011 metų sausio 15 dieną, o sausio 16 dieną paveikslai, lydimi kunigų ir jaunimo grupelių, bus išvežioti į visų vyskupijų katedras. Ta proga vyskupijų katedrose bus surengtos pamaldos, skaitoma konferencija apie Dievo Gailestingumą bei vyks jaunimo rengiamas šlovinimas. Savo ruožtu kiekviena vyskupija rengia gauto Dievo Gailestingumo paveikslo kelionės per parapijas planą.

2011 metais bus minimos 20-osios metinės nuo tragiškų sausio 13-osios dienos įvykių. Minint šią skaudžią sukaktį ir atsiliepdami į gautą LR Seimo Pirmininkės prašymą, Lietuvos vyskupai sutarė, kad 2011 m. sausio 13 d. 12.00 val. skambės Lietuvos bažnyčių varpai bei Lietuvos bažnyčiose bus aukojamos Šv. Mišios už žuvusius.

Kitas plenarinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis bus surengtas 2011 m. vasario 23 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas