Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

LVK pranešimas spaudai dėl LRS Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymo į LVK Šeimos ir vaiko reikalų tarybos kreipimąsi

2006 04 07

Lietuvos Vyskupų Konferencija gavo Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos atsakymą į LVK Šeimos reikalų Tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kreipimąsi dėl kontroversiško Lygių galimybių kontrolierės sprendimo. Komisija teigia išklausiusi kontrolierės paaiškinimus ir atkreipusi dėmesį į Lygių galimybių įstatymo bei Konstitucijos 38 straipsnio nuostatų neatitikimus. Toliau komisijos narių pasirašytame atsakyme teigiama:

„Ši kolizija verčia svarstyti apie įstatymų tobulinimo būtinybę, siekiant ateityje išvengti panašaus pobūdžio konfliktų.

Manome, jog p. K. Danilevičienė, uždraudusi fotografijų parodos ‘Gyvenimas kartu: šiuolaikinė tradicinė/netradicinė šeima’ eksponavimą kultūros įstaigoje, esančioje mokyklos teritorijoje, principingai gynė tradicines šeimos vertybes ir nepažeidė Lygių galimybių įstatymo. Todėl komisija kreipėsi į Lygių galimybių kontrolierę, siūlydama atšaukti savo sprendimą dėl nuobaudos skyrimo p. K. Danilevičienei.“

Lietuvos Vyskupų Konferencija yra dėkinga Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai už operatyvų iškeltos problemos apsvarstymą ir tikisi, kad iš jo išplaukiantys tolesni Lygių galimybių kontrolierės ir Seimo žingsniai leis visiškai išsklaidyti visuomenėje kilusius būgštavimus dėl pagarbos konstituciniam šeimos apsaugos ir globos principui.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas