Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo

2023 m. birželio 29 d.

Birželio 28-29 d. Panevėžyje vyksta seminaras, skirtas nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugai nuo seksualinio išnaudojimo. Jį veda žymus šios srities specialistas, Tikėjimo mokymo dikasterijos oficiolas, kanonų teisės daktaras prel. Jorge Bertomeu i Farnós. Prel. J. Bertomeu i Farnós vadovaujami seminarai rengti jau daugelyje pasaulio valstybių. Seminarų metu svarstomi aktualūs dvasiniai, pastoraciniai, teisiniai, psichologiniai ir kt. nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo klausimai, šio pobūdžio nusikaltimų prevencija, saugios aplinkos Bažnyčioje kūrimas ir užtikrinimas.

Į dvi dienas trunkantį seminarą Panevėžyje susirinko teisininkai, pastoracijos darbuotojai, psichologai ir kitų sričių specialistai iš Lietuvos, dirbantys nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugos srityje. Birželio 28 d. su prel. J. Bertomeu i Farnós susitiko visų Lietuvos vyskupijų vyskupai ir LVK generalinis sekretorius. Drauge svarstyta, kaip tobulinti naujausių Šv. Sosto dokumentų ir 2022 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojusių naujųjų nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugos gairių taikymą, padėti nukentėjusiems, vykdyti kandidatų į tarnystę bei darbą Bažnyčioje atranką, užtikrinti atvirumą bei visų Bažnyčios institucijų glaudų bendradarbiavimą, kad Dievo tautos kūno nežalotų nusikaltimai.

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija