Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Sveikinimas popiežiui Benediktui XVI


Vilnius, 2007 m. balandžio 16 d.

Šventasis Tėve,

nuoširdžiai sveikiname Jus su 80-uoju gimtadieniu ir 2-osiomis išrinkimo popiežiumi metinėmis! Jūsų gyvenimas ir mokymas yra didžiulė Dievo dovana visai Bažnyčiai ir pasauliui. Jaučiame Jūsų atidumą ir supratimą Rytų Europos Katalikų Bažnyčioms, tarp kurių yra ir Lietuva, dėl praėjusių dešimtmečių išbandymų patirties, o kartu padrąsinimą ir įkvėpimą remti savo dabarties gyvenimą Kristumi, vieninteliu Išgelbėtoju.

Meldžiame gerąjį Dievą, kad jis laimintų Jūsų darbus ir pastangas, stiprintų Jūsų kūną ir dvasią, o Jūs savo ruožtu galėtumėte stiprinti visus tikinčiuosius ir nepailsdamas skelbti Evangelijos meilės ir vilties žinią. Balandžio 22 d. Lietuvos vyskupijų katedrose ir parapijų bažnyčiose melsimės už Jus – savo vyriausiąjį Ganytoją – atmindami šias reikšmingas Jūsų gyvenimo sukaktis.

Lietuvos vyskupų, kunigų, vienuolių ir visų tikinčiųjų vardu –
tikėdamiesi Jūsų tėviško palaiminimo, su dėkinga širdimi nuolankiai Jūsų Viešpatyje.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas