Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacija apie pasibaigusią pagalbos nukentėjusiesiems Filipinuose akciją

Prieš savaitę baigėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskelbta maldos ir pagalbos nukentėjusiesiems nuo taifūno Filipinuose akcija. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie meldėsi, prašydami Dievo pagalbos katastrofos ištiktiems žmonėms. Lietuvos vyskupų vardu tariame „Teatlygina Dievas!“ ir visiems Lietuvos žmonėms, parėmusiems pastogės netekusius filipiniečius materialiai. Iš viso į specialią tam skirtą sąskaitą buvo pervesti 321 972,68 Lt. Visos šios lėšos pervestos Filipinų Vyskupų Konferencijai, kuri jas išdalins nukentėjusiesiems, ypač tiems, kurie gyvena labiausiai nuo taifūno nukentėjusiame šalies Centriniame regione. Džiaugiamės, kad ši akcija tapo ne tik gailestingumo ir atjautos, bet ir stiprybės, kylančios iš krikščioniško solidarumo, pavyzdžiu.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas