Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Dėl Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo ir Kremavimo įstatymo projektų


2007 11 29

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime yra svarstomi Žmogaus palaikų laidojimo įstatymo (XP-1505(4)) ir Kremavimo įstatymo (XP-2627) projektai. Šie įstatymai yra labai svarbūs visuomenei, todėl Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius laišku kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto Pirmininką Antaną Matulą išreikšdamas Bažnyčios poziciją dėl kai kurių minėtų projektų nuostatų.

Vadovaudamasi savąja Kanonų teise Katalikų Bažnyčia primygtinai pataria išlaikyti paprotį laidoti mirusiųjų kūnus, tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškai doktrinai priešingų motyvų (plg. CIC 1176 §3). Pagarba kremuotiems palaikams turi prilygti pagarbai, rodomai mirusiojo asmens kūnui. Kremuoti palaikai turėtų būti gabenami, laikinai laikomi ir laidojami su jiems derančia pagarba, o to neužtikrina kai kurios įstatymų projektų nuostatos. Nepagarba kremuotiems palaikams būtų rodoma neribotą laiką juos laikant namuose arba kitose pagal krašto tradiciją neįprastose mirusiųjų palaikų laikymo vietose. Laidojimu negalima vadinti pelenų išbarstymo ant žemės ar vandens paviršiaus. Kremuoti palaikai turi būti laidojami žemėje arba kolumbariumuose paženklinant konkretaus asmens kremuotų palaikų vietą.

Katalikų Bažnyčios požiūriu, įstatymo projekte esanti nuostata, jog negimęs vaikas iki 22-osios nėštumo savaitės prilyginamas medicininėms atliekoms, yra didelė nepagarba žmogui.

Arkivysk. S. Tamkevičius išreiškė viltį, jog įstatymo leidėjai atkreips dėmesį į šias pastabas ir pakoreguos projektus taip, kad būtų išlaikyta mūsų krašte gilias tradicijas turinti pagarba mirusiųjų palaikams.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas