LVK nariai + Vyskupai emeritai

Vyskupai emeritai

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
Vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM
Vyskupas Jonas Boruta SJ
Vyskupas Jonas Kauneckas
Vyskupas Juozas Matulaitis
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
Vyskupas Juozas Žemaitis MIC