Vyskupai emeritai

 Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
 Vyskupas Jonas Boruta SJ
 Vyskupas Jonas Kauneckas
 Vyskupas Juozas Matulaitis
 Vyskupas Juozas Preikšas
 Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ
 Vyskupas Juozas Žemaitis MIC