LVK nariai Vyskupai emeritai + Vyskupas Juozas Matulaitis

Vyskupas Juozas Matulaitis

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis

Kęstučio g. 30
LT-56121 Kaišiadorys

Mob. 8 620 88997
Faks. (346) 6 00 36
El. paštas: vysk.Juozas.Matulaitis@ks.lcn.lt

Gimęs 1936 03 08
Kunigas 1964 03 25
Vyskupas 1989 03 18
Kaišiadorių vyskupas emeritas nuo 2012 03 25
 

Gimė 1936 m. kovo 8 d. Užgirėlyje (Kaišiadorių raj.). 1944–1948 m. mokėsi Užgirėlio pradinėje mokykloje, 1948–1952 m. – Kruonio vidurinėje mokykloje, 1955 m. Žiežmarių vidurinėje mokykloje, 1955–1957 m. – Kauno 2-ojoje technikos mokykloje.

1960–1964 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1964 m. kovo 25 d. įšventintas kunigu.

1964–1966 m. buvo Pivašiūnų vikaras, 1966–1973 m. – Nemaniūnų klebonas, 1973–1974 m. – Vievio vikaras. 1974–1975 m. klebonavo Vievyje, 1975–1983 m. – Butrimonyse, 1983–1984 m. – Merkinėje. 1984–1989 m. – Merkinės dekanas.

1989 m. kovo 18 d. konsekruotas vyskupu. 1989–1991 m. – Kaišiadorių vyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 1992 m. – Kaišiadorių vyskupijos ordinaras.

Nuo 2012 m. kovo 25 d. - Kaišiadorių vyskupas emeritas.