LVK nariai + Vyskupas Rimantas Norvila

Vyskupas Rimantas Norvila

Vyskupas Rimantas Norvila

P. Kriaučiūno g. 17
LT-68298 Marijampolė

Tel. (343) 6 86 51
Faks. (343) 5 32 31
El. paštas:
vyskupas@vk.lcn.lt
 

Gimęs 1957 12 02
Kunigas 1991 02 24
Vyskupas 1997 06 29
Vilkaviškio vyskupas 2002 01 05
 

Vyskupas Rimantas Norvila gimė 1957 m. gruodžio 2 d. Kauno rajone.

1975 m. baigęs Kauno 26-ąją (šiuo metu Simono Daukanto) vidurinę mokyklą, studijavo Kauno Politechnikos institute, dirbo keliose darbovietėse.

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir ją baigęs 1991 m. vasario 24 d. buvo įšventintas kunigu.

Vikaravo Kauno arkikatedroje, Kauno Šv. Juozapo bei Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijose. 1993 m. paskirtas Kauno arkivyskupijos kurijos kancleriu, tuo pat metu intensyviai darbavosi, ruošiant Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje.

1995–1997 m. studijavo Popiežiškame šv. Tomo universitete Romoje (Angelicum) ir įgijo dvasingumo teologijos licenciato laipsnį.

1997 m. paskirtas tituliniu Castro vyskupu ir Kauno arkivyskupo augziliaru. Tų pačių metų birželio 29 dieną Kauno arkikatedroje konsekruotas vyskupu.

Būdamas vyskupu augziliaru, 1997–2001 ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. 1999 m. liepos 27 d. paskirtas Kauno arkivyskupo generalvikaru.

Būdamas vyskupu augziliaru Rimantas Norvila įsijungė į kelių Lietuvos vyskupų konferencijos komisijų veiklą: Pasauliečių apaštalavimo, Kunigų gyvenimo ir tarnystės, Švietimo, o taip pat – į Ekumeninę tarybą.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Rimantą Norvilą paskyrė Vilkaviškio vyskupu. Ingresas į Vilkaviškio katedrą įvyko 2002 m. vasario 10 d.

2013-2014, 2019-2021 – LVK vicepirmininkas. 2021 m. lapkričio 11 d. perrinktas LVK vicepirmininku.

Nuo 2002 m. iki 2011 m. pirmininkavo Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo reikalų tarybai. Nuo 2002 m. iki 2018 m. vadovavo Ryšių su Lenkijos vyskupų konferencija tarybai. 2011-2014 m. vadovavo LVK Liturgijos komisijai, šiai komisijai vadovauti išrinktas ir nuo 2019 m. kovo 7 d.

Nuo 2005 Briuselyje Europos vyskupų konferencijų komisijoje (COMECE) atstovauja Lietuvos vyskupų konferencijai: 2016-2018 m. buvo šios komisijos vicepirmininku, 2018-2023 m. – COMECE Išorinių ryšių komisijos pirmininku, o 2023 m. kovo 22 d. vėl išrinktas COMECE vicepirmininku.

Lietuvos vyskupų konferencijos siunčiamas 1999, 2005, 2008, 2014 m. dalyvavo Vyskupų Sinoduose Vatikane. Vysk. Rimantas yra LVK delegatas Tarptautiniuose eucharistiniuose kongresuose.